REGLER OCH VILLKOR FÖR KÖP AV EN [123HJEMMESIDE] PRENUMERATION ELLER TJÄNST

Vänligen läs följande regler och villkor noggrant före köp av 123minsida (så som definieras nedan) prenumerationer och hemsida tjänster (”Användaravtalet”) och innan du använder en 123minsida hemsida eller köper en123minsida prenumeration. När du använder 123minsida’s hemsida tjänst och köper en prenumeration till våra hemsida tjänster, godkänner du att du har läst, förstått och accepterat gällande regler och villkor. Om du inte godkänner gällande regler och villkor, använd inte 123minsida onlineprodukter och hemsida tjänster.

För att undvika tveksamheter gäller dessa Användarvillkor oavsett om ett särskilt köp eller en tjänst köps från och/eller levereras av 123minsida eller 123minsidas dotterbolag.

FÖRETAGSINFORMATION

123minsida ApS (hädanefter "123minsida")
Slåenbakken 17
DK-3460 Birkerød
Organisationsnr. (CVR): 30732332
Tel: +45 33 32 17 12
E-postadress: kundtjanst@123minsida.se
(Om du redan är registrerad 123minsida användare, ange adressen till din hemsida och maila oss från den e-postadress du använde när du skapade din 123minsida.)

BETALNING

All betalning som är direkt relaterad till 123minsida PRO- eller 123minsida E-commerce-prenumerationer samt alla extra inköp och produktegenskaper som omfattas av den här prenumerationen. Beskrivning av inköpt prenumeration, pris för prenumeration och prenumerationens varaktighet anges vid köptillfället.

Dina 123minsida PRO- eller 123minsida E-commerce-prenumerationer förnyas automatiskt för samma pris för att se till att du hela tiden är online och att prenumerationen inte går ut. Detta innebär att du debiteras automatiskt 10 dagar före utgångsdatum av prenumerationsperioden för PRO eller E-Commerce, så vida du inte har avbrutit den automatiska förnyelsen i enligt nedan.

Dina 123minsida PRO- eller 123minsida E-commerce-prenumerationer förnyas automatiskt för samma pris för att se till att du hela tiden är online och att prenumerationen inte går ut. Detta innebär att du debiteras automatiskt 10 dagar före utgångsdatum av prenumerationsperioden för PRO eller E-Commerce, så vida du inte har avbrutit den automatiska förnyelsen i enligt nedan.

Endast giltiga 123minsida PRO-prenumeranter kan ha ett domännamn till en 123minsida hemsida.

Om det inte går att förnya prenumerationen automatiskt informerar vi dig via e-post 10 dagar innan din Pro- eller E-Commerce-prenumeration förfaller. Du kommer att ombes att logga in på 123minsida och betala för nästa prenumerationsperiod.

Du kan se över dina tidigare betalningar och skriva ut kvitton när du är inloggad på 123minsida.

PRODUKTER, TJÄNSTER OCH ÅTKOMST

Som 123minsida -kund har du alltid gratis tillgång till 123minsida Basic-prenumeration. 123minsida -kunder kan få tillgång till 123minsida PRO och/eller E-commerce-prenumeration när 123minsida har registrerat en prenumerationsinbetalning. När inbetalningen görs med ett betalningssystem online (som exempelvis kreditkort), har du omedelbar tillgång så fort din betalning har verifierats. Andra betalningssätt kan ta några dagar att behandla innan du får tillgång till din hemsida.

123minsida Prenumeranter på PRO och E-commerce har 14 dagars ångerrätt efter inköp av prenumeration. Om du använder tjänsten eller produkten under den här 14-dagarsperioden har du inte längre någon rätt att ångra ditt köp.

123minsida E-Commerce-kunder kan också välja att nedgradera till en 123minsida prenumeration inom samma 14 dagar. Det går däremot inte att nedgradera från en 123minsida PRO-prenumeration till en gratis 123minsida Basic-prenumeration.

Vid sådan händelse förbehåller sig 123minsida rätten att upphäva/radera ett köp av onlineprodukter, och/eller om 123minsida upptäcker att tredje parter använder sig av kommersiella erbjudanden i finansiellt eller kommissionssyfte.

123minsida kan inte garantera tillgänglighet till tjänsten och kan inte hållas ansvariga om webbplatsen ligger nere (driftavbrott betyder perioder av otillgänglighet eller begränsad tillgänglighet till 123minsida onlinetjänst) eller om tjänsten är svår att tillgå, vilket kan inträffa på grund av uppdateringar eller underhåll. 123minsida tar inte heller ansvar för driftstopp som bland annat orsakas av tredjepartsleverantörer, internetleverantörer eller för driftstopp orsakat av Force Majeure.

123minsida har rätten att överföra prenumerationen i sin helhet till en annan leverantör (gäldenärstjänst) utan ditt i förväg införskaffade samtycke. I sådana fall kommer 123minsida underrätta dig om överföringen minst femton (15) dagar innan tiden för överföringen. Du har alternativet att avbryta prenumerationen under den här underrättelseperioden.

123minsida förbehåller sig rätten att ändra i Regler och Villkor. 123minsida förbehåller sig rätten att ändra prenumerationspriser med minst 15 dagars förvarning. Vi förbehåller oss rätten att kräva att du ändrar dina inloggningsuppgifter av säkerhetsmässiga skäl eller andra orsaker.

KLAGOMÅL

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av vår kundtjänst, vänligen skicka ditt klagomål till oss och inkludera svaret från vår kundtjänst samt orsaken till varför du inte är nöjd med beslutet.Vänligen skicka ditt klagomål till complaint@123minsida.se.

För att kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt ber vi dig att skicka ditt klagomål från samma e-postadress som du använde för att kontakta vår kundtjänst. Vänligen notera att endast fall som redan har besvarats av kundtjänsten kommer att godkännas av klagomålsavdelningen. Alla andra frågor kommer att vidarebefordras till kundtjänsten på kundtjanst@123minsida.se.

Vänligen var uppmärksam på att det kan ta upp till 3 arbetsdagar före du får ett svar från klagomålsavdelningen.

Om du är EU medborgare och tycker att vår service inte mötte dina förväntningar kan du klaga till EU:s Online Dispute Resolution - http://ec.europa.eu/consumers/odr/

REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV [123HJEMMESIDE] PRODUKTEN

Härmed godkänner du att du endast kommer att använda tjänsten enligt det här Användaravtalet, och att du tillhandahåller korrekt och fullständig information i samband med att du upprättar din prenumeration och din 123minsida hemsida.

VÄNLIGEN OBSERVERA: Din 123minsida -produkt tillhandahålls under förutsättning att den inte används för att publicera eller stödja kränkande innehåll i alla dess former. Detta inkluderar, (men är inte begränsat till) e-postmeddelanden i kommersiellt syfte, massmeddelanden, nedsättande språk, distribution av internetvirus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva aktiviteter, pornografiskt innehåll, vuxet innehåll, förföljelse eller grova inlägg. Du garanterar att du följer gällande lagar när du använder produkten eller tjänsten. Allt innehåll som 123minsida anser vara kränkande kan raderas omedelbart och utan vidare förvarning, enligt 123minsidas eget gottfinnande, oavsett prenumerationsstatus på din 123minsida -produkt eller -tjänst. 123minsida betalar inte tillbaka pengarna för en 123minsida hemsida, eller tjänst, som har stängts ner efter överskridande av ovanstående regler.

Du godkänner att du inte kommer att använda din 123minsida -produkt eller tjänst för att hämta lösenord eller annan personlig information från tredje part i olagligt eller falskt syfte. Du godkänner att du inte utger dig för att vara en annan person eller enhet eller vilseleda personer eller enheter. Du godkänner att du inte kommer att presentera eller skicka skräppost.

Du godkänner att du är ensam ansvarig för allt innehåll (inklusive, men inte begränsat till, data, text, mjukvara, musik, ljud, bilder, fotografier, grafik, videofilmer, meddelanden, filer och annat innehåll) som du lägger upp på din 123minsida-hemsida, samt att du ansvarar för att ditt innehåll inte strider mot lokala eller internationella upphovsrättslagar i någon form. 123minsida kontrollerar eller granskar inte innehåll och ansvarar inte på något sätt för kvaliteten eller typen av innehåll du har lagt upp. 123minsida ansvarar inte för innehållet du lägger upp på din 123minsida-hemsida och kan inte hållas ansvariga för klagomål från, eller mot, dig eller tredje parter.

Om innehållet inte bryter mot gällande Användaravtal, är du fri att publicera länkar till din 123minsida-hemsida där du vill, och det råder inga publiceringsrestriktioner på din 123minsida hemsida. Men, du får inte använda din 123minsida hemsida för att visa foton som publicerats på hemsidor tillhörande tredje part.

123minsida är inte ansvariga inför dig eller tredje part för förlust eller missbruk av innehåll, eller för direkt eller indirekt finansiell förlust, inklusive men inte begränsat till, händelse av driftsstörning, eller i samband med alla typer av missbruk av innehåll.

123minsida kan inte hållas ansvariga för missbruk av ditt lösenord, oavsett om detta sker på grund av försummelse eller att ditt lösenord eller din 123minsida hemsida utsätts för hacking.

123minsida förbehåller sig rätten att ge polismyndighet eller domstol tillgång till innehåll du har lagt upp på din 123minsida hemsida. Om 123minsida misstänker att en 123minsida hemsida innehåller olagligt innehåll (ex. barnpornografi) eller underlättar eller deltar i illegala aktiviteter, förbehåller 123minsida sig rätten att stänga ner din 123minsida-hemsida utan förvarning och informera polisen om illegalt innehåll/illegal aktivitet samt din identitet.

123minsida förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga ner tillgång till vår produkt och tjänster och/eller blockera din hemsida utan förvarning.

123minsida reserverar sig rätten att radera en inaktiv 123minsida-hemsida och allt upplagt innehåll 7 dagar efter att en prenumeration utgår. Detta innebär att en 123minsida webbplatsägare har en 7-dagarsperiod efter abonnemangets utgångsdatum för att förnya abonnemanget.

123minsida kan inte hållas direkt eller indirekt ansvariga för någon form av förlust i samband med att vi avslutar och raderar 123minsida-hemsidor. 123minsida kan inte hållas ansvariga för någon form av förlust om en 123minsida -tjänst är helt eller delvis otillgänglig.

Genom att registrera dig hos 123minsida och förse oss med din e-postadress, godkänner du mottagande av reklaminnehåll från from 123minsida, via e-post. Om du inte vill få reklam från oss, kan du meddela 123minsida när som helst eller avregistrera dig direkt i e-postmeddelandet. Observera att du inte kan avsäga dig all kommunikation med oss (reklamfritt innehåll). Information om betalningsöverföringar kommer fortsättningsvis att skickas till dig.

Om du har etablerat din kostnadsfria 123minsida -prenumeration med en tredje part i samband med en prenumeration på en tidning eller klubb, kan det hända att ovannämnda Användaravtal vad gäller förfallodatum och betalningar inte är giltig. Läs först igenom regler och villkor för tredje parts provprenumeration.