Ozon

Ozon är en naturligt förekommande, särskilt aktiv form av syre. Man kallar det därför ibland för “aktivt syre”.

Ozon (O3) är en molekyl som består av tre syreatomer (O2 – Oxygen). Molekylen är ostabil och reaktiv och oxiderar (faller) lätt sönder till tre syreatomer. I naturen produceras ozon genom kemiska reaktioner. Ett tydligt exempel som man ofta hör om är ozonlagret i stratosfären, där bildas ozonet genom solens ultravioletta (UV) strålar. Ozon bildas också genom elektricitet vid åskoväder.

Hur fungerar ozon?

Ozon är kraftigt reaktivt ämne som omedelbart försöker återgå till sin ursprungliga form. Ozon startar en oxidation (mikroskopisk explosion) när det kommer i kontakt med föroreningar. Detta gör att den extra syreatomen reagerar med organiskt ämne som tex. svävalger, nitrit, färgämnen och även bakterier/virus. Man kan säga att ämnena mer eller mindre förintas av oxidation. Restprodukten av processen är rent syre (höjer på så sätt nivån av syre i vattnet). Ozon är en av de mest effektiva oxidationsagenter som finns. Alla effekter som ozon har på biokemiska förloppet och reaktionen i vattnet är baserade på dess höga oxidationskraft.
När man tillverkar Ozon för trädgårdsdammar gör man i regel på samma sätt som i naturens åskoväder. En elektrisk miniatyrblixt skapar ozonet.

Är ozon skadligt?

Ozon är bland de starkaste tillgängliga oxidationsmedel som finns. Trots det är ozon faktiskt miljövänligt, eftersom det endast består av tre syreatomer och inte tillför några kemikalier i vattnet. I vatten är ozon ej skadligt. Ozon bryts mycket snabbt ner till rent syre när det blandas ut i vatten! I vatten är halveringstiden ca 30 minuter. Fritt i luften och då i höga koncentrationer är ozon skadligt vid inandning. I luft påminner ozonlukten av klor. För att skydda oss från för höga halter finns tydliga gränsvärden. Den skapa lukten gör att man direkt känner av ozonet och kan på så sätt undvika en för lång exponering. Vid rätt användning och installation på ett korrekt sätt känner man aldrig av ozonet.

Vad kan ozon göra med vattnet i trädgårdsdammen?

 • minska förekomsten av bakterier och virus
 • göra vatten kristallklart
 • tar bort svävalger
 • minska tillväxt av trådalger
 • minska ammoniakproduktionen
 • minska nitritproduktion
 • minska nitratinnehållet i vattnet
 • stöder/ökar effekten av biologiska filter
 • tar bort organiskt material
 • tar bort färgämnen som gör vattnet missfärgat
 • förbättra syrenivån i vattnet

Ozongenerator SP 8G

Jag installerade min första ozonanläggning 2011 med den då nya Ozon-cellen som var en efterlängtad och revolutionerande ozonprodukt. Tyvärr var effekten av ozonproduktionen för låg i förhållande till min 32 kbm stora damm. Efter några år installerade jag därför en ozongenerator. Med en bra ozongenerator är det också möjligt att reglera ozonproduktionen.I Sverige var utbudet för litet på ozongeneratorer och priset på de produkter som fanns alldeles för högt. Efter mycket letande på Internet hittade jag en lämplig produkt SP 8G med rätt teknisk specifikation och pris för en stor damm. Generatorn tillverkas i Kina av ett företag som heter Bluegrass Water Technology. Merparten av produktionen säljs till USA och har där blivit en populär Ozongenerator bland Koi-, damm- och poolägare. Generatorn finns i storlekar 3,5,8 och 16g. Tyvärr finns ingen återförsäljare i Sverige så man får själv importera. Men det är inga större problem. Företaget i Kina är mycket seriöst.

Produktspecifikation:

 • luftkyld Corona ozongenerator
 • LED indikator för ström och ozonproduktion
 • amper meter
 • variabel reglering av ozonproduktion (10-100%)
 • producerar upp till 8 g ozon per timme
 • luftflödesmetare för vakuum till ozoninjektorn
 • rostfria anslutningar
 • strömförbrukning 110W
 • anslutning 230V 

Ozoninjektor

För att ansluta Ozongeneratorn till det befintligt filtreringssystem krävs också en ozoninjektor och en liten luftpump. Ozoninjektorn blandar ozongasen med det filtrerade damm vattnet före returen till dammen.

Hur mäter vi effekten av ozon i damm vattnet?

Ozon doseringen i vattnet mäts i millivolt termer och uttrycks som den REDOX eller ORP nivå (minskning/oxidationspotential) av vattnet. Normalt damm vatten har en REDOX nivå runt 240mV eller mindre. Sterilt vatten har en REDOX nivå runt 700mv. Vid ökad belastning i dammen i form av många fiskar, kraftig utfodring, stor alg tillväxt, sjunker REDOX värdet betydligt. Det betyder att det går åt mycket ozon för att hålla en rekommenderad REDOX nivå i dammen på 280mV – 360mV för att erhålla en hälsosam vattenmiljö. För att klara ovanstående nivåer behöver vi kunna mäta och styra ozonproduktionen. Vissa ozongeneratorer är utformade för att automatiskt reglera ozondoseringen för att hålla REDOX nivån på en förinställd nivå. Men det finns separata digitala PH/ORP controller att köpa.

Digital PH/ORP controller

Jag har köpt den här controllern PH-803 PH/ORP som mäter aktuella värden i dammen för både ORP och PH. Kan köpas från bl.a. Kina.

Produktspecifikation:

 • bakgrundsbelysning
 • skärmtyp: digital
 • mätområde PH: 0,00-14.00
 • mätområde ORP:0-1000mV
 • temperaturområde: 0- ca+50C
 • anslutning 230V

Slutsats

Som vanligt gäller det att veta vad man håller på med, det gäller också för ozon. Men rätt använd finns det nog ingen bättre produkt för oss dammägare som hjälper till med att förbättra vattenkvaliteten. Enligt min uppfattning borde alla som har en stor damm satsa på en ozonutrustning.