Kullen

Aktuella bilder

Nu var det dags att börja planera kullen bakom dammen. I kullen är det planerat att en bäck ska rinna och transportera vattnet tillbaka från filteranläggningen till dammen. I övrigt ska kullen vara beväxt med olika växter som blommar från tidig vår till sen höst. Eftersom min hustru May-Britt har en fantastisk känsla för design och stor kunskap om växter och miljön där de ska växa har jag lämnat allt med planering och design av kullen till henne. Här kommer May-Britts egen redogörelse:

Vi startade med inköp av ett tjugotal kantjärn modell ”Rappne” vilka trycktes ner i schaktmassorna för att jorden inte skulle rinna av vid regn innan växternas rötter stabiliserat kullen. Därefter fylldes dessa fack med cirka 15 cm jord. För större växter grävdes gropar som fylldes med jord. 

Vid växtvalet var min tanke att få kullen snabbt täckt med marktäckare som inte behöver mycket sol och inte heller blir för höga. Dessutom planterades lite högre växter runt teknikboden för att dölja den. Växtvalet skulle också göra att kullen under varje säsong bjöd på något att titta på.

Ett urval av växter vi har använt:

Lökväxter: Allium, scilla, snödroppar, pärlhyacinter och narcisser.

Perenner: Många sorters funkia, jättedaggkåpa, guldtörel, lungört, astilbe, dagliljor, hjärtbergenia, nävor, kärleksört, praktbetonia, fläckflockel, stjärnflocka och löjtnantshjärta.

Gröna växter: Ormbunksväxter så som träjon, hjorttunga, strutbräken, bambu och flera sorters gräs.

Marktäckare: Penningblad, revsuga och vinka.