Alger

Svävalger

Alger kan vara ett problem för oss dammägare. Egentligen är det två olika typer av alger som vi inte vill ha i våra dammar, svävalger och trådalger.

Den här algen färgar vattnet grönt och förekommer vanligast under våren och försommaren . Om man inte behandlar algen i ett tidigt skede kan vattnet snart bli en enda soppa och man kan inte längre se fiskarna. Svävalgerna är inte skadliga för växter och fiskar. Tvärtom trivs fiskarna utmärkt i det gröna vattnet. Men vi dammägare har ett annat syfte med dammen. Vi vill njuta av ett klart vatten och kunna se våra fiskar.

Det finns flera olika metoder för att bekämpa svävalger men den effektivaste metoden är en bra Ozonutrustning och/eller ett bra UV-ljus. UV-ljusets storlek måste anpassas till dammens miljö, placering och vattenvolym. Om beräkningen av UV-ljusets effekt görs på ett korrekt sätt brukar det inte vara några problem med att bli av med svävalgerna.  

För mer information om ozonutrustning se avsnitt ”Ozon”.

Trådalger

Den andra typen är den beryktade trådalgen som är en encellig växt som bildar långa gröna lianer i dammen. Om man inte behandlar den stoppar den snart pumpar, täpper till slangar och fastnar i våra filter vilket leder till inget eller reducerat flöde i filteranläggningen. Att bekämpa dessa alger är ett mycket större problem än att bli av med svävalger. Förutom att mekaniskt bekämpa algen som tar flera timmar om dagen finns ett flertal preparat på marknaden. Nu kommer vi till det stora problemet med att peka ut det bästa preparatet, vilket tycks vara helt omöjligt. Det finns positiva reaktioner på i stort sätt alla på marknaden förekommande medel. Det ena medlet tycks fungerar utmärk hos vissa dammägare medan andra säger att det gör ingen nytta alls. Min teori är att det är relaterat till vattnet och var man bor i Sverige. Man får alltså helt enkel prova sig fram. 

Om man har en stor damm och inte vill lägga ut en förmögenhet på ett preparat typ Cloverleaf Blanket Answer finns ett annat preparat som heter zinkoxid (zinkvitt). Jag har själv använt zinkoxid sedan 2010 med ett utmärkt resultat. Zinkoxiden ska vara så ren som möjligt gärna upp mot 100%. Rekommenderad mängd är max 3,2 g per 1000 liter dammvatten. Använd inte en högre koncentration än 3,2 g per 1000 liter vatten. Zinkoxiden blandas lämpligen med hett vatten i en vattenkanna under kraftig omröring under ca 10 minuter. Medlet är lätt att sprida med vattenkannan, men undvik att slå direkt på växterna som annars färgas tillfälligt vita. Brukar försvinna efter ett regn. Stäng av alla filter/UV och ozon under spridningen. När spridningen av zinkoxiden är färdig startar du alla filter/UV, vänta med ozon ungefär en vecka. Sörj för kraftig syresättning av dammvattnet under hela behandlingsperoden (ca en vecka). När behandlingsperioden är över kan du starta ozonutrustningen igen. Efter spridningen av zinkoxiden färgas vattnet vitt och ser ut som mjölk. Var inte orolig inom en vecka klarnar vattnet och blir kristallklart igen och förhoppningsvis dör alla trådalger. Man bör under den närmaste tiden efter behandling kontrollera så att inte filtren blir igensatta av döda trådalger. Ett bra sätt att förhindra det är att göra en mekanisk behandling innan man behandlar med zinkoxiden för att försöka få bort så mycket som möjligt av trådalgerna. I de flesta fall räcker det med en behandling per säsong. Behandlingen bör inte göras vid en vattentemperatur under 10 grader då effekten av preparatet minskar. Jag har konstaterat att ju högre vattentemperaturen är i dammen dess bättre fungerar behandlingen.

Enligt uppgift från de som behandlat sin damm under en längre tid med den här metoden är zinkoxiden i den här låga koncentrationen helt ofarlig för koi och växter. Den Belgiska veterinären Maarten Lammens nämner i sin bok The Koi Doctor att zinkoxid är ett effektivt och bra medel för att ta bort trådalger. Den här metoden kan upprepas flera gånger under säsongen.

Jag kommer fortsättningsvis att använda zinkoxid för att ta bort trådalger i min damm. Tänk på att om du följer den här metoden gör du det på egen risk.

Grönalger

Slutligen har vi för oss dammägare den trevliga korta algen (grönalgen) som bildar en tät matta på stenar och dammväggar. Den här algen är ungefär 10mm lång och är ett bra tillhåll för mindre kräftdjur och insektslarver som är ett utmärkt foder för våra koi.