Filter inne

Filteranläggning för innedammen

Till dammen inne har vi använt EB 40, samma typ som vi använder i dammen ute. För information om filter typen se tidigare avsnitt "Filter".


Vi använder oss också av ett UV-filer. För information se tidigare avsnitt "Filter".