Skötsel av dammen

Årskalender för underhåll av trädgårdsdammar

Följande guide är en rekommendation över vad man bör tänka på när det gäller dammunderhåll. En förutsättning är att du har fisk i dammen, att den inte är överbelastad med fisk och att dammen har en filteranläggning som i övrigt är i balans. Årskalendern bygger på att dammen är konstruerad så att dina fiskar kan gå kvar i dammen hela året. Vilket inte är lämpligt i hela Sverige. Du avgör naturligtvis själv hur fiskarna förvaras under vintersäsongen. En annan sak som inte berörs här är om eller hur du täcker dammen under vintern eftersom det är beroende på var du bor i Sverige och andra faktorer som berör din egen damm. Mina fiskar går alltid kvar i dammen under hela året. Under vintern täcker jag dammen med två skikt bubbelplast (den med stora luftblåsor) och lägger i en värmekabel (med en effekt anpassad till dammens volym) i djuphålan.

Generellt gäller att du ska gör regelbundna vatten byten under hela sommarperioden och minst ett stort vattenbyte på våren efter vintersäsongen och ett på hösten innan vintern kommer när du har slutat mata fiskarna.

När det gäller det regelbundna vattenbytet finns det lika många åsikter som det finns dammägare om hur ofta och hur mycket vatten som ska bytas. En god regel om dammen inte är överbelastad med fisk är att man byter 10 % av vattnet varje vecka från det att fiskarna börjar matas på våren tills dessa att utfodringen upphör under hösten. Lämpligt att göra vattenbyten i samband med rengöring av filteranläggningen. Jag läste nyligen ett reportage i en engelsk koi-tidning om en välkänd koiprofil som heter Roy Pillay och har vunnit många Champion Award. Han har en damm på 80 000 liter som innehåller 19 koi som är mellan 45-90 cm. De mekaniska filtren görs rent dagligen och varje vecka byter han 20 % av vattnet för att ge fiskarna de bästa förutsättningarna att växa och hålla sig friska.

Jag tycker att man kan börja med att mäta dammvattnets kvalitet som är av betydelse för fiskarnas hälsa och byta 10 % vatten per vecka. Kvalitén på vattnet kan enkelt mätas med testsett JBL rekommenderas, som finns att köpa hos alla seriösa tillbehörsaffärer.

Om det visar sig att det inte räcker med regelbundna vattenbyten för att vattenkvaliteten ska vara stabil får man ta ställning till det senare.

Nu till vad vi bör tänka på under årets månader:

Januari-Mars

Normalt årets kallaste månader och den lugnaste tiden i dammen. De flesta fiskarna ligger på botten av dammen och ska inte matas. Under vinterperioden kommer fiskarna att förbränna allt fett de har byggt upp under sommarmånaderna. Det är inte så mycket att göra men du bör dagligen kontrollera att din luftpump fungerar och håller ett hål i isen öppet så att sumpgasen kan försvinna. Om du har din pump och filteranläggning i gång under vintern är det också viktigt att den kontrolleras dagligen. Om möjligt kontrollera också att fiskarna verkar friska och att inga har dött. Hittar du någon död fisk bör den tas bort så fort som möjligt.

  April-Maj

När våren kommer med varmare väder börjar dammen leva upp igen. Det då är dags att täcka av dammen. Om pump och filter har varit avstängda under vintern, (vilket inte rekommenderas) är nu tiden inne för att starta upp filteranläggningen igen. Så fort filteranläggningen är igång ska även ozon och UV-ljuset kopplas in. Kanske behövs ett lampbyte och en rengöring av lampglaset om UV-lampan använts mer än 10 månader. När fiskarna börjar röra på sig bör du göra en noggrann inspektion för att konstatera eventuell sjukdomssymtom eftersom fiskarna nu är som svagast efter vinterperioden. När vattentemperaturen börjar stiga ökar risken för att parasiter och bakterier också kvicknar till liv. En damm kan mycket lätt bli infekterad tidigt på våren. Om allt ser bra ut kan en försiktig utfodring ske med ett kvalitetsfoder Wheatgerm avsett för låga temperaturer när vattentemperaturen stiger till en 8-10 grader eller när fiskarna börjar visa intresse för mat. Det är även dags för att göra ett större vattenbyte och städa upp i dammen efter vintern.

I maj bör vattentemperaturen ha stabiliserats till en punkt där en regelbunden utfodring kan ske. Fortfarande måste utfodringen vara sparsam. Överfodring på våren utsätter filter för extra tryck och kan leda till en försämrad vattenkvalitet som direkt påverkar fiskarnas hälsa. Att testa dammens vattenkvalitet är nu viktigt för att fiskarna inte ska utsättas för en extra belastning i form av felaktigt PH-värde, för höga ammonium och nitrit värden vilket kan förorsaka fiskarnas död. I slutet av perioden är det dag för att se över växterna och eventuellt plantera nya. Det är också dags att introducera nya fiskar i dammen när temperaturen har stabiliserats på en temperatur över 13 grader. Var fortfarande lite försiktig med utfodringen.

  Juni

Dammen har nu kommit igång på riktigt med liv och rörelse och en normal utfodring av fiskarna kan nu ske. Fortsätt att regelbundet bevaka vattenkvaliteten PH, ammoniak, nitrit och nitrat. Om dessa värden avviker från riktvärden måste man omedelbart vidta åtgärder för att återgå till säkra värden. Kanske behövs ett extra stort vattenbyte.  

Nu kan vi verkligen börja njuta av vår damm.

Juli-Augusti

Nu är vi inne i sommaren höjdpunkt och vi kan till fullo njuta av vår trädgård med damm och fiskar. Fiskarna kan nu utfodras med ett proteinrikare foder för att bygga upp kroppsvikten och utöka sitt fettbehov inför vintern.

Tänk på att en utökad utfodring kan påverka vattenkvaliteten så håll därför extra uppsikt på filteranläggningen och fortsätt att övervaka vattenkvaliteten. Om din damm inte har något vattenfall eller fontän kan det vara nödvändigt att se över dammens syrebehov kanske ansluta en extra luftpump för att öka vattnets syreinnehåll. Brist på syre speciellt under heta sommarnätter är en stor risk för att drabbas av fiskdöd. Om du är borta på semester under den här perioden är det extra viktigt att du har någon som kan hålla uppsikt på dammen och filterutrustningen och vet hur man ska gå till väga om något oförutsett inträffar.

Fortsätt och njut av din damm och dina fiskar

Glöm inte att regelbundet använda dammsugaren.

September-December

Fortsätt att mata fiskarna så länge vattentemperaturen så tillåter och övergå till Wheatgerm och sluta inte förrän fiskarna slutar äta av sig själva eller att vattentemperaturen sjunkit till 5-8 grader. Lämna inget överblivet foder kvar i dammen under den här perioden. Ta bort alla döda växtdelar kontrollera att skimmern fungerar och täck eventuellt dammen med ett dammnät för att förhindra nedfallande löv att hamna i dammen. Ta bort och flytta in känsliga växter från dammen. Så fort fiskarna har slutat äta kan man förbereda dammen inför vintern. Om du väljer att ta in fiskarna under vintern, stänga av pump, ozon, UV-ljus och filter gör en noggrann rengöring av utrustningen innan vintern. Speciellt i koidammar rekommenderas att hålla igång pump, filter och luftpump under hela året. Man kan/bör flytta pumpen från djupvattenhålan till ett grundare ställe i dammen för att minska vattenrörelsen i dammens djuphåla. Nu är det dags att göra en stor rengöring av dammen för att få bort alla gamla växtdelar, löv och slam inför vintern. 

Gör också ett sista större vattenbyte och bra om även värmaren är på plats för ordningens skull.

Avslutningsvis glöm inte att önska fiskarna God Jul och Gott Nytt År