Utfodring

Det är mycket man bör tänka på när man utfordrar sina koi. Koi äter båda animaliskt och vegetabiliskt foder och hänsyn måste tas till temperatur, fiskens ålder och storlek. De mindre och yngre individerna behöver mer mat för sin tillväxt. Koi är en karpfisk och som sådan saknar de magsäck och därmed skiljer de sig från andra fiskar. En frisk koi i tempererat vatten är konstant hungrig. I en naturlig miljö ägnar fisken hela dagen åt att småknapra och får ett kontinuerligt flöde genom tarmkanalen. Det ideala är alltså att ge lite foder, men många utfodringar under dygnet. Vid en vattentemperatur under 8 grader ska koi normalt inte utfodras då den inte har förmåga att förbränna födan på ett bra sätt. Nu finns ett foder som heter Wheatgerm som kan användas ner till 5 grader eller så länge fisken visar att den vill ha mat eftersom detta foder kan förbrännas vid låga temperaturer. Som alla levande djur har också koi behov av föda som innehåller proteiner, fetter, kolhydrater, vitaminer och mineraler.

Har man möjlighet att placera en flytande ring i dammen på ett lämpligt ställe där man utfodrar fisken samlas allt foder innanför ringen tills det år uppätet. Fodret flyter då inte iväg och sugs in i skimmern utan fisken kan i lugn och ro konsumera allt foder. Ringen är också bra för att kontrollera fiskarnas hälsotillstånd. En frisk fisk markerar alltid att den vill ha mat genom att gå till ringen när det vankas mat. Om man märker att någon fisk inte går till ringen kan man undersöka orsaken till att den inte vill äta. En orsak till att koien inte vill ha mat kan vara att den håller på att byta tänder vilket kan ta några dagar.

Koi fördelar sitt näringsbehov i ordningen:

 

1.       fortplantning (produktion av rom eller

         mjölke)

2.       tillväxt

3.       färgsättning

 

Utfodringstabell för olika temperaturer.

Foderinnehåll

Proteiner  

Proteiner är en viktig del av en kois föda då det behövs för en normal tillväxt. Proteiner fås från växter och animaliska produkter, dock ska proteiner från däggdjur helst inte användas då de knappast kan smältas av koien. Yngre fiskar behöver mer proteiner än större och äldre. Yngel och små koi kan behöva 40-60 procent proteiner i sin kost. Normalt ska vuxna koi utfodras med ett proteininnehåll på 30-40 procent vid en temperatur av 20 grader. Vuxna koi, som man vill öka storleken på, kan utfodras med 40-50 procent från 15 grader. Dessa angivelser kan betraktas som riktlinjer och gäller för många foderfabrikat. Proteiner är svårsmälta därför anser experterna att man ska minska proteininnehållet i fodret under kallare perioder, under 15 grader.

  Fetter

Fetter är källan till energi och är viktiga för de inre organen och celler. Dessa indelas i två grupper – mättade och omättade. En diet bestående av för mycket mättade fetter leder till övergödda koi. De flesta koifoder som säljs i seriösa dammbutiker innehåller 5-10 procent fett vilket passar bra för koi. Föd inte din koi med foder avsedda för andra fiskar, typ laxfiskar, eftersom dessa innehåller alldeles för mycket fett.

Kolhydrater  

Kolhydrater är en annan viktig källa för fiskens energibehov. Flertalet foder i branschen innehåller en hög nivå av kolhydrater. Kolhydrater återfinns i vete, majs och ris.

Vitaminer

Vitaminer är lika viktiga för fiskar som för däggdjur. Brist på vitaminer leder till sjukdomar, förlorad aptit, minskad tillväxt, expohthalmus (utstående ögon) och deformationer i benstrukturen. Dessvärre förstörs vitaminer av värme, luft och metaller, därför kan det vara nödvändigt att tillsätta extra vitaminer till födan. Största vitaminkällan finns i gröna växter, vegetarier, frukt, lever och fiskolja som med fördel kan användas som komplement i utfodringen.

Mineraler  

Olika mineraler är nödvändiga, som kalcium, koppar, zink, magnesium, järn och fosfor. Speciellt kalcium och fosfor är livsviktigt, eftersom brist kan leda till felaktig benformation, dålig tillväxt och aptitlöshet. Höga doser av mineraler återfinns i vegetarier som spenat, grönkål och sallad.  

Torkad föda (pellets)

Pellets av god kvalitet avsedd för koi, innehåller de viktiga basbehoven av proteiner, kolhydrater och fetter. De är även preparerade med mineraler och vitaminer. Det är viktigt att förvara denna föda torrt, svalt och mörkt eftersom vitaminer har en förmåga att förstöras vid högre temperatur. Pellets finns i olika storlekar och varianter som flytande eller sjunkande, med eller utan färgtillsats. Ett billigt foder har ofta låg proteinhalt och är ofta så lätt, att det blåser iväg över dammen. Fiskarna står som regel kvar och tigger, även om de satt i sig halva burken. Ett kvalitetsfoder, däremot, har högre proteinhalt och känns oftast tyngre. Flytande pellets är den mest populära varianten eftersom man vid utfodring kan studera sina koi på nära håll och dessutom är det lättare att se om all mat blir uppäten. Pellets för koi finns i storlekar från ca 3-12mm.

Innehåll:


Fiskmjöl, säd, oljefrön, pigment, fiskolja, färgämne och immunförsvarstimulator.

 

Vid låga temperaturer speciellt under vår och höst (8-15 gader) bör man använda ett foder som lättare kan förbrännas av fiskarna. Ett mycket bra foder är Wheatgerm som normalt innehåller:


Protein         37,00%

Fet                 6,00%

Fiber              3,00%

Aska              9,00%

Fukt               7,00%

Kolhydrater  29,00%

Fosfor            1,30%

Kalcium         1,70%

Natrium         0,30%


samt vitaminer och spårelement

Levandefoder

Levande föda är ett utmärkt fodertillskott. Många anser dock att risken för smitta är stor vid utfodring med färsk mat. Generellt sett är det inte någon smittorisk vid utfodring med vanlig daggmask. Daggmasken innehåller stora mängder proteiner och samlas lätt in i din trädgård. Man bör dock skölja av dem före utfodring eftersom masken lever i jorden och har en stor del smuts på sig.

Dessa så kallade vattenloppor är ett utmärkt tillskott åt dina yngre koi. Daphnia kan dock verka laxerande vilket kan medföra tarmproblem och bör därför inte ges alltför ofta. Daphnia finns att köpa hos akvariehandlare både som färska ägg, vilka kan odlas hemma, och som frystorkade.

 

Frystorkad föda

Detta är egentligen den bästa varianten av animaliskt foder eftersom det normalt inte är någon risk för smitta. I denna form hittar man bland annat brine shrimp, tubifex, daphnia, cyclops, blodmaskar, mygglarver, mysis och krill.

Det egna hushållet

Det finns mer än man tror i det egna hushållet som kan ges till koi som ett extra komplement. Färska ostron, musslor, krabba, hummer, rå fisk och räkor är något fiskarna kommer att älska. Räkor ger koi starka färger och används mycket som föda i Japan. Kokade bönor/ärtor, majs, ris och broccoli är också nyttigt liksom apelsin, spenat och sallad. Det här är några fodervarianter du kan prova, men använd sunt förnuft och övergöd inte dina koi, dels är det inte hälsosamt och vattnet kan dessutom bli ordentligt förorenat av matrester.