Filter

Beadfilteranläggning för trädgårdsdamm

   

Filteranläggningens placering

 

Filteranläggningen är placerad i en teknikbod som ligger mellan dammen och bäcken och är i drift under hela året eftersom mina fiskar tillbringar vintern ute i dammen.

 

När man bygger en damm så är planeringen av filteranläggning den viktigaste ingrediensen.      

Filtrering, cirkulation och luftning ska vara optimal, vilket kräver effektiva metoder och rejäla dimensioner.

Nästa steg att fundera över är vilken typ av filter man ska satsa på. Det finns i dag ett stort antal olika typer av filter på marknaden. Vilket som är bäst beror som regel på vem man frågar och/eller vad man har råd till.

När vi planerade filteranläggningen till vår damm bestämde vi oss för att använda ett s.k. beadfilter för att få en stor yta för nitrifieringsbakterierna att sitta på och till det koppla någon typ av förfilter. En annan bidragande orsak till att vi valde ett beadfilter var att det skulle vara enkelt att göra rent, inget smutsigt jobb och ta förhållandevis lite utrymme.

Ett beadfilter är främst utvecklat för dammar med hög belastning till exempel om man har mycket fisk. En pump pressar in vattnet genom en multiportsventil in i filtret. Vattnet passerar genom ett filtermaterial som består av millimeterstora plastkulor som flyter i filterbehållaren. På plastmaterialet sätter sig en film av nyttiga bakterier (nitrofieringsbakterier). Det tar minst 4 - 6 veckor efter filtret startas, innan den biologiska nedbrytningen blir effektiv. För att få filtret att starta snabbare är det en god idé att tillsätta någon bakteriekultur. Du bör också mata dina fiskar försiktigt under uppstartfasen. Särskilt viktigt i nya dammar. Eftersom filterbädden är relativt tät kan inte partiklar från dammen passera utan samlas i botten av filtret där de lätt spolas ut. Efterhand som filterbädden blir mättad med smuts klumpar plastmaterialet ihop sig. Det är då dags för en filterrengöring.

Ecobead serien är beadfilter för dig med en stor damm i utsatt läge och/eller mycket fisk. Fungerar även mycket bra till bad dammar och söt- och saltvattens akvarium.

Beadfilter är stängda filter som står under tryck. Behållarna är fyllda med miljontals små plastkulor. Dessa flyter och filtrerar både mekaniskt och biologiskt. Den enorma ytan av dessa kulor ger också biologisk filtrering.

Mekanisk filtrering: pärlorna flyter i ett slutet kärl och packas väldigt nära varandra. Pumpens tryck gör att vattnet strömmar uppåt genom pärlorna. De små smutspartiklarna kommer att fastna på kulorna. Ju längre tid filtret är aktivt desto mer biofilm kommer det att finnas runt kulorna och därför kan små partiklar filtreras (ner till 10 mikron!).

Biologisk filtrering: Den aktiva filterytan hos de beads som används i Econobead är hela 1600m2/ m3. Vilket ger en enormt stor filteryta i förhållande till storleken på filtret. Här trivs nitrofieringsbakterierna (nyttiga bakterier) som konsumerar stora mängder nitriter som omvandlas till nitrater.

Ett problem hos tryckfilter är det stora mottryck de ger. Econobead har en öppnare design med färre blockeringar, den kan även lätt utrustas med en bypasskoppling så man kan koppla förbi flervägsventilen vid normal drift. Det gör att man får mycket bättre flöde och kan använda mindre och strömsnålare pump. Backspolningen är enkel och kräver endast några minuter av din tid. Genom vredet på toppen och en kraftig luftpump som sitter på filtret rörs beadsen runt och smutsen släpper från beadsen. Du släpper sen ut det smutsiga vattnet genom utlopp för detta. Det smutsiga vattnet är bra gödselvatten för din trädgård. 

Filter går att koppla med antingen rör- eller slanganslutningar.

Beadfilter fungerar utmärkt i kombination med bottenavlopp och förfilter typ sieve, trumfilter eller andra mekaniska filter.

Sammanfattning:

1. ett beadfilter behöver normalt inte öppnas för rengöring

2. daglig rengöring tar några minuter

3. större rengöring beroende på belastning tar ca 15-30 min.


Eftersom dammen innehåller 32000 liter valde jag ett EconoBead filter modell

EB-60. Filtret är avsett för dammar upp till 36000 liter och klarar ett fiskinnehåll på 80 kg med en maximal utfodring på 800 gr per dygn.

Här följer en teknisk beskrivning av filtret:

 

EconoBead EB-60

Vattnet kommer in i filtrets behållare ( A ) under tryck från dammpumpen.

Avfallet samlas i mitten av filtret och sjunker till botten och avlägsnas med trycket från pumpen. Allt du behöver göra är att öppna kranen ( B ) med pumpen igång och filtret i sin normala filterposition. Skräpet avlägsnas på några sekunder.

 

Vattnet stiger sakta uppåt i tanken genom filtermaterialet som består av en oändlig massa små plastkulor (110 liter). På dessa små plastkulor sitter billioner av nitrofieringsbakterier (Nitrosomas och Necrobacter) som konsumerar ammonium och nitriter som i sin tur bryts ner av bakterierna till nitrater. Vattnet fortsätter att stiga upp genom filterbädden i behållaren och passera genom avskiljaren ( C ) och avlägsnas via multiportsventilen tillbaka till dammen.

 

EconoBead filtret har en annan unik egenskap: ” Blåsaren” ( D ). Blåsaren är monterad på ett speciellt luftkontrollrör. Det är viktigt att multiportsventilen står i läge ”Rengör” under genomblåsningen av filterbädden. När blåsaren är aktiv piskas filterbädden med luft och separerar skräpet från filtermassan inne i behållaren. Filterbädden som innehåller bakterier och smuts bryts upp och de separerade partiklarna kan lätt avlägsnas genom backspolning som leder ut avfallet. Efter rengöringsaktiviteten med luft genomförs en backspolning som leder vattnet genom avskiljaren ( C ) och lämnar filtret via ( A ). Efter backspolningen genomförs ytterligare en ”Rengöringsaktivitet” men med vatten i stället för luft. Detta tar bort ev. återstående skräp och skickas ut som avfall (från A till C ), i stället föratt sändas tillbaka till dammen som ett oklart vatten.

Multiportsventilens funktion

 

FILTER ”: Vattnet kommer in i filtret vid ( A ) och går uppåt genom filterbädden och ut genom avskiljaren ( C ) för att återvända till dammen.

 

CIRKULATION ”: Med denna funktion kan du låta vattenflödet från dammen ledas förbi filterbädden genommultiportsventilen och åter till dammen. Det är lämpligt om dubehandlar dammen av någon anledning.

 

AVFALL ”: Vattnet leds direkt från dammen, förbi filtret ochvidare ut som avfall. Används lämpligen när du ska tömma dammen eller göra delvattenbyten.

 

RENGÖR ”: Detta läge används när man ska rengöra filterbädden med ”Blåsaren” som skapar en enorm mängd luftsom blåses in i behållaren och eftersom luft stiger i vatten bryts bädden sönder. Därefter görs en backspolning (senedan). Efter backspolningen görs en ny rengöring den här gången med vatten i stället för luft. Det äromöjligt att ta bort alla partiklar under backspolningen därför görs denna extra rengörning med vatten, i stället för medluft, som spolas ut som avfall i stället för att gå tillbaka till dammen.

 

BACKSPOLNING ”: I den här positionen låter vi pumpen gå tills vattnet i betraktningsglaset är klart (normalt 1 till 2 minuter).Vattnet kommer in i filtret via avskiljaren ( C ) och lämnar behållaren via ( A ) och går ut som avfall.

 

STÄNGD ”: Använd aldrig denna position när pumpen är i gång.

Skimmer

Messner 200 flytande skimmer

 

För att hålla vattenytan fri från nedfall och annat löst skräp i dammen som löv, växtdelar och fröer använder jag en flytande skimmer av fabrikat Messner.

Skimmerns huvud flyter på vattenytan och en luftficka ser till att huvudet alltid intar bästa möjliga position. En tunn vattenfilm sugs in i huvudet och passerar filterkorgen som sitter i huvudet. Den filteranslutna pumpen som ligger på botten av dammen skapar ett vattenflöde från ytan av dammen. Grova partiklar fastnar i skimmerns filterkorg och tas bort vid behov. Smuts och små partiklar matas till ett anslutet filter där det filtreras bort ur vattnet. Med hjälp av skimmerns 3 flytblock anpassar skimmern sig till förändringar i vattennivån. Skimmern kan användas tillsammans med en pump som förser ett vattenfall eller en bäck med vatten. En positiv effekt är att skimmern suger bort varmt vatten från yta av dammen, vilket ger en bättre temperaturfördelning i dammen. En annan biologisk effekt uppnås genom att ta bort löv och annat nedfall innan det sjunker till botten av dammen och bidrar till en ökning av gödningsämnen i dammen vilket minskar algtillväxten.

Tekniska data:

*   Mått: D 65 cm, H 40 cm

*   Utlopp: Gängad inv. 11/2"

*   Passande pumpar: Minst 12000 l/tim. Själv använder jag en  Superflow Techno Pro 20000

*   Slangstorlek: Jag rekommenderar alltid så stor slangdimmension som möjligt. Lämplig dimension till skimmer är 40 eller 50 mm.

Förfilter

Efter att ha provat ett antal olika förfilter både enkla och avancerade utan att vara riktigt nöjd har jag nu ett enkelt mekaniskt förfilter. Förfiltret har handelsnamnet ”Dirty Harry”.

Små löv, grenar och trådalger fångas upp i filtret vilket skyddar Beadfiltret från större stopp. Filtrets transparenta hölje gör det enkelt att se när du behöver rengöra och rensa. Enkelt att installera till redan befintlig anläggning, längs rör eller slang. Medföljande kopplingar för både rör i storlekarna 50 och 63 mm och slang med mått 25, 32 eller 40 mm.
Väggfäste för enkel montering finns med. Filtrets maxflöde: 25000 liter/timme. Storlek på hål i filtret: ca 4 x 2 mm. 

Sieve förfilter

Parallellt med Beadfilteranläggningen har jag installerat ett förfilter typ Sieve. Filtret är placerat utomhus i andra änden av dammen och arbetar oberoende av de andra filterna. Aquaforte Compact Sieve är ett effektivt pump matat förfilter. Det är gjutet i ett stycke vilket gör det oerhört stabilt. Denna modell av Sievefilter kan endast monteras som pumpmatat.

Så här fungerar ett Sievefilter i en enkel beskrivning: Vattnet pumpas från dammen till filtret. Vattnet rinner över det laserskurna gallret. Gallret hindrar partiklar större än ca 300 micron att passera. Det rena vattnet passerar genom gallret och smutspartiklar avskiljs och hamnar längst ner vid avloppet. Det renade vattnet går tillbaka till dammen.

Nu finns det ett s.k. trumfilter på marknaden som många tycker är effektivt. Tyvärr är priset för dessa filter ganska högt och passar inte alla plånböcker.

Filtrets placering vid dammen

UV-C ultraviolett ljus

I vår damm har vi ett UV-C ultraviolett typ TMC Pro Clear UV 110 W

Ultraviolett ljus (UV-C) är en beprövad metod för att eliminera skadliga mikroorganismer i vatten. Kortvågiga UV-C ljus dödar ett flertal organismer som finns i vatten, förutsatt att det utsätts för tillräckligt lång exponeringstid och dos. UV-C bryter ner mikroorganismens DNA och hindrar den från att föröka sig. Svävalger klumpas ihop och kan filtreras bort i mekaniska filter. Det gör att vattnet ofta blir kristallklart och du kan verkligen njuta av dina fiskar.

UV-C enheter består av en kammare där lysröret sitter omgivet av ett kvartsglas. Det är viktigt att kvartsglaset är av bra kvalitet och rengörs regelbundet för att ljuset skall kunna passera obehindrat. Vanligt glas släpper inte igenom UV-C ljus. En pump används för att pumpa vattnet förbi UV-C ljuset. För bästa resultat bör UV-C ljuset användas kontinuerligt (24 timmar/dag) under säsongen.

Hur kraftig lampa ska jag ha? Vi brukar säga att under idealiska förhållanden räcker 1 watt till ca 1000 liter vatten. I fiskdammar rekommenderar vi minst 2 watt per 1000 l vatten och i dammar med mycket fisk t.ex. koidammar 4 watt per 1000 liter vatten. Exempel: en damm med mycket fiskar på ca 10000 liter bör då ha minst 40 watt UV-C. Det gör ingenting om UV-C enheten är större, snarare en rekommendation.

UV-C har även viss effekt på bakterier och parasiter i vattnet, bra för fiskarna i dammen. Nyttiga bakterier påverkas ej. Vid användning av vissa algborttagningsmedel finns rekommendation på paketen att tillfälligt stänga av UV-C i början av behandlingen. Följ instruktionen på respektive medel.

En UV-C lampa har en begränsad livslängd. Efter en säsongs användning kan den tappa upp till 50% av sin effekt. Vi rekommenderar därför att lampan byts regelbundet helst varje säsong.

Nu finns det ett nytt effektivare UV system som benämns Super UVC Amalgam.


Vid och i dammen finns förutom fiskar och växter:

*   två Superflow Techno Pro pumpar 20000 respektive 30000. Den ena pumpen driver en flytande skimmer och ett UV-filter. Den andra pumpen driver det mekaniska- biologiska och ozonbaserade filtersystemet. Dessutom har jag en Superflow Techno 15000 pump som matar min Aquforte Compact Sieve

*   en Aquforte Compact Sieve

*   en flytande skimmer Messner 200

*   två stora syrestenar

I teknikboden finns:

*   en filteranläggning bestående ett Beadfilter typ EB 60 kompletterad med ett bypass rörsystem

*   ett förfilter ”Dirty Harry”

*   en Ozon Generator SP 8G

*   en Ozon Injector

*   en luftpump 20l/min till Ozon Generatorn

*   ett TMC UV-filter på 110W

*   en luftpump ALITA typ AL80

*   vatten och eluttag        

Utanför teknikboden finns ett biologiskt movingbead filter på 1000 liter med bioringar. För att få en ytterligare nedbrytning av nitrit till nitrat innan vattnet rinner ut i bäcken på sin väg tillbaka till dammen. I detta filter samlas allt vatten upp från filtersystemen efter filtrering före retur till dammen. Här syresätts vattnet kraftigt tillsammans med Ozon injektorns ozonblandning för att få en lämplig blandning av ozon/vatten. I bäcken sker också ytterligare syresättning av vattnet som tillsammans med en separat syresättning i dammen ger ett bra syresatt vatten i hela dammen.  .