Bygga damm

Aktuell bild

Planering och byggnation

Att bygga en damm är nog en av de största förändringar man kan göra i trädgården. En damm förändrar hela den tidigare miljön, både den synbara och det biologiska oavsett dammens storlek. Känslan – när du en tidig sommardag går ut i trädgården och ser himlen spegla sig i vattenytan, fiskarna simma mot dig och vill göra sig påminda, du hör och ser allt liv både i och utanför dammen – är obeskrivlig.

Innan man börjar med själva bygget är det viktigt att det finns en plan från första spadtaget till dess dammen är i drift. En annan viktig faktor när planeringen är klar är att göra en kostnadsberäkning av hela dammbygget inklusive material och eventuellt lejda tjänster så kostnaden inte kommer som en överraskning senare. Jag kommer att beröra olika alternativ i samband med dammbygget, men i första hand handlar det om hur jag genomförde mitt eget dammbygge under hösten 2007. Följande aktiviteter bör ingå i planeringen av dammen:  

1.    Syftet med dammen (växter, fisk eller både och)

2.    Placering av dammen

3.    Dammens utformning och storlek

4.    Rening och underhåll (typ av filter, pumpar, UV-ljus, ozon och närhet till vatten och ström)

5.    Teknikbod

6.    Utgrävning och placering av schaktmassor

7.    Iläggning av folie, dammduk och påfyllning av vatten

8.    Utformning av dammens närområden

1. Syftet med dammen (växter, fiskar eller både och)

När man planerar att bygga en damm är det i första hand två alternativ man står inför, ska dammen vara en utpräglad koidamm utan växter eller en trädgårdsdamm med koi och växter. Enligt min uppfattning är det viktigt att ta ett beslut innan man går vidare i sin planering eftersom det till stor del avgör dammens utförande inklusive val av filteranläggning.

Med koidamm avses en damm med raka väggar, bottenavlopp, saknar växter och är ofta tillräckligt djup för att fiskarna ska kunna gå ute hela året. En trädgårdsdamm har avsatser så kallade grundzoner för växter och har normalt pumpmatade filter. Dammen innehåller naturligtvis koi och om den är tillräckligt djup kan fiskarna även här gå ute hela året.

Vårt val var en trädgårdsdamm med ett tillräckligt djup så att fiskarna kan gå ute hela året.

 

2. Placering av dammen

Det är många faktorer som påverkar dammens placering. Om man först tittar på dammens egna krav så bör den ha cirka 6 timmars sol per dag om möjligt. Inte för mycket sol heller, för det kan negativet påverka problem med alger. Placera gärna dammen nära någon terrass, uteplats eller varför inte så den kan ses från någon favoritplats inomhus. Var dammen bäst kommer till sin rätt utifrån trädgårdens nuvarande utseende är också av betydelse. I vårt fall placerades dammen utifrån närhet till terrass, soltimmar per dygn och trädgårdens nuvarande utseende.

3. Dammens utformning och storlek

Om man har beslutat att dammen ska innehålla fisk är det också viktigt att tänka på om fisken ska gå kvar i dammen under vintern eller förvaras inomhus. Dammen bör helst rymma minst 15 m3 vatten och ha ett hyfsat djup, för att fiskarna ska kunna utvecklas maximalt. Vid utomhusförvaring i södra Sverige bör dammen ha en djuphåla på minst 1,6 m. I de norra delarna rekommenderas inte vinterförvaring utomhus. När vi planerade vår trädgårdsdamm var det självklara valet för oss att dammen skulle innehålla både fisk och växter med möjlighet att låta fiskarna gå kvar i dammen under vintern. Vårt mål var att bygga en naturdamm på cirka 30 m3 och efter mycket mätningar och funderingar kom vi fram till följande lämpliga mått: längd = 8,5 m, bredd = 4,4 m och en djuphåla på cirka 2 m. Djupet var lite svårt att bestämma utan att känna till förhållandena under markytan.

4. Rening och underhåll

Nästa steg att fundera över är behovet av teknik, för att kunna bedöma hur stort förvaringsutrymme utrustningen kräver. Filtrering, luftning och cirkulation ska vara optimal, vilket kräver effektiva metoder och rejäla dimensioner. Det finns i dag ett stort utbud av teknik för filtrering och vilket som är bäst beror som regel på vem man frågar och/eller vad man har råd till. Filtrering beskrivs på annan plats. Eftersom vi skulle ha fisk i dammen var behovet av en kraftfull filteranläggning nödvändig.

5. Teknikbod

När beslut är fattat på hur filteranläggningen ska se ut är nästa steg att bestämma var filter och övrig utrustning ska förvaras. Filteranläggningen bör ligga så nära dammen som möjligt för att förluster i slangar mellan damm och filter inte ska bli för stora. Bästa stället att förvara filter och övrig reningsutrustning är naturligtvis inomhus om det är möjligt och avståndet till dammen inte blir för stort. Om detta inte är möjligt rekommenderar jag att man i anslutning till dammen bygger en fristående låda eller bod (så kallad teknikbod), beroende på filteranläggningens storlek. En rekommendation är att dra in vatten och ett kraftfullt strömuttag i teknikboden för kommande behov. I vårt fall blev det ett mellanting mellan en låda och en bod.

6. Utgrävning och placering av schaktmassor

Nu till en av de mest spännande delarna i hela projektet, nämligen att markera var dammen ska ligga, hur vi ska hantera och placera våra schaktmassor samt påbörja utgrävningen. Det är nu vi kommer att påverka hela trädgårdens kommande utseende. Vi har använt en vanlig trädgårdsslang för att markera dammens yttermått och var den kommande kullen ska ligga i anslutning till teknikboden.

 

Om man som i vårt fall anlitade en grävare med maskin är det viktigt att tillsammans med den som ska gräva gå igenom hur maskinen tas in på tomten för att minimera skador i trädgården – för sådana uppstår vare sig man vill eller ej. Nästa steg innan själva grävningen påbörjas är att berätta för grävaren hur man har tänkt att dammen och omgivningen ska se ut. Det bästa är om man har en ritning som kan lämnas till den som ska gräva. När allt detta är klart kan grävningen påbörjas.

Vi hade en stor sten på cirka 10 ton som först måste tas bort. Den sprängdes i ett antal skikt för att kunna användas som bakgrund till dammen. Överskottet placerades där den kommande kullen skulle ligga.

Grävningen fortsätter och dammen börjar ta form.

Det händer alltid spännande saker under grävningen; plötsligt stöter vi på en stor sten som måste tas bort. Grävmaskinen orkade inte lyfta upp den så det var bara att ringa efter en kranbil med lång arm. Det visade sig att stenen vägde 2 ton.

Arbetet fortsätter med utgrävningen och byggandet av kullen bredvid teknikboden. Efter några dagar är så utgrävningen färdig. Nu återstår att för hand justera utgrävningen och plocka bort ett antal mindre stenar av olika storlekar så att folie och dammduk inte skadas.

7. Iläggning av folie och dammduk samt påfyllning av vatten

När damm väggar och botten justerats och dammen fått sin planerade form är det dags att lägga i folien och dammduken. Det finns två olika material när det gäller dammduk, PVC och gummi. Den bästa dammduken man kan använda är av gummi som är mycket motståndskraftig mot både stenar och rötter. Bästa sättet att beräkna storlek på dammduken är att lägga ett måttband eller snöre i dammens botten och upp på slänterna. Lägg därefter till cirka 50 cm på vardera sidan som går åt till att förankra dukens kanter. Tänk också på att om man har en djuphåla i dammen så går det åt extra mycket folie.

Det teoretiska sättet att beräkna foliens storlek är följande:

Bredd = dammens maxbredd + dammens dubbla maxdjup + 50 cm på varje sida för förankring.

Längd = dammens maxlängd + dammens dubbla maxdjup + 50 cm på varje sida för förankring

Under gummiduken lägger man ut en skyddsfolie. Den skyddar gummiduken från kvarvarande vassa stenar och nötande föremål. Jag rekommenderar att man använder en skyddsfolie.

För att ytterligare skydda gummifolien kan man, innan skyddsfolien läggs på plats, klä väggar och botten med gamla mattor, filtar, PVC presenningar och övrigt skyddande material som kan avvaras.

När skyddsfolien är på plats är det dags för iläggning av gummiduken. Gummiduken av kvalitet EPDM är 1,0 mm tjock och finns i bredder från 1,7 m upp till 15 m. Vid iläggning av duken krävs ett antal personer som hela tiden hjälper till med att släta ut duken. När gummiduken är på plats kommer nästa spännande moment: att fylla dammen med vatten. Det är viktigt att under hela ifyllnadsaktiviteten rätta till och släta ut folien så att slutresultatet blir så bra som möjligt. Jag rekommenderar att man läser av vattenmätaren både före och efter det att dammen är fylld för att kunna beräkna den verkliga damm volymen. I mitt fall gick det åt ca 30 m3 vatten och med fyllt beadfilter och ett movingbeadfilter får dammen en totalvolym på ca 32 m3.

8. Utformning av dammens närområden

Att slutligen utforma dammens närområde är som grädde på moset, då får man ta till all sin fantasi och kreativitet för att nå det uppsatta målet med att skapa en helt ny  miljö i trädgården.

Eftersom utformning av dammens närmiljö är en i högsta grad personlig fråga kommer jag inte att föreslå några lösningar utan endast beskriva hur vi har gjort och komma med några tips. När dammen var fylld med vatten klippte jag till duken så att den skulle räcka till att täcka min invallning och vikas in under densamma.

Invallningen är till för att bilda en naturlig övergång till marken runt dammen och förhindra att vatten från omgivningen rinner ner i dammen samt skapa en bra förutsättning för stenarna som utgör strandkanten runt dammen. I vårt fall byggde vi vallen av 8-liters jordpåsar som placerades i en ring runt dammen (vi förbrukade 40 påsar). När påsarna var på plats vek vi in gummifolien under påsarna och vallen var klar.

Nästa steg var att täcka vallen och delar av dammens insida den så kallade sumpzonen med sten. När vi planerade dammens utformning hade vi bestämt oss för att använda runda naturstenar i blandade storlekar, ”kattskallar”, gärna i en kombinerad rödgrå färgton. Efter rundringning och besök hos ett antal grustag hittade vi så småningom vår sten med en blandad storlek mellan 15 och 40 cm i diameter. Vi beställde hem 11 ton.

Nästa steg var att tvätta all sten för att få bort lera och annat skräp. Tvätten gick till så att ett lämpligt antal stenar placerades på en fotskrapa av järn som i sin tur var placerad i en skottkärra. Varje sten vändes och rullades på fotskrapan samtidigt som jag sprutade stenarna med en högtryckstvätt.

Därefter kärrades stenarna till dammen och placerades ut enligt konstens alla regler.   Processen fortsatte tills hela strandkanten var klar. Glöm inte att i förväg tänka till hur strandkanten ska se ut så hela dammduken täcks och inte är synlig någon stans. Det glöms ofta bort.

Bäcken och kullen

Bäcken och kullen är beskrivna under egna rubriker.