Administration

123minsidas Administration

Ledning

Grundare och VD
Morten Elk morten@123minsida.se

Teknisk drift

Teknisk chef
Thomas Petersen
thomas@123minsida.se

Försäljning och partnerskap

Marknadschef
Santi Roc Castells
santi@123minsida.se

Produkt- och kommunikation

Produkt och kommunikationschef
Trine Andersen
trine@123minsida.se

Administration och ekonomi

Ekonomichef
Pia Skourup
pia@123minsida.se

Tillväxt

Chef för tillväxt
Jonas Bjerregaard Nielsen
jonas@123minsida.se

Produkt Utveckling

Utvecklingschef
Michael Ørsted Svendsen
michael@123minsida.se