Border collies, får...och lite annat.

Dot och CMM's Kvikk's valparl

                        Välkommen till Framnäs