Mentalindex
NO 88
SO 104
Lek 96
Jakt 91
Skott 93
Fröjden's Chrome diamond MH spindel

Mental index 2014
NO 89
SO 100
Lek 100
Jakt 88
Skott 91

Fröjden's Chrome Diamond Mh spindel-avikelser