Uppdaterad senast 2017-09-05

KULL 1
Födda: 3 mars 2013
e.KORAD SEUCH DKUCH Runnerway Atlas
u:Amyfield especialy for you


S. Resistless Heart: Måttlig crd (valp), HD: B/C, MH: Skott 1
S. Secret Poetry: Lindrig crd (valp)/UA (vuxen), HD: C/D, MH: Skott 2
S. Dark Temptation: Lindrig crd (valp)/ Lindrig crd (vuxen), HD: B/B, ED: UA, MH: Skott 2, Exteriör: Godkänd


KULL 2
Födda: 28 augusti 2013
e:KORAD C.I.B SEUCH FICH LVCH Sammen's One Blue River
u: Runnerway Afrodite
 
C.I.B SE JV-14 KB HV-16 NOUCH DKUCH S.Black Sparkler: Måttlig crd, ppm iris-iris Lindrig (valp), Lidrig crd, ppm iris-iris lindrig (vuxen), HD: A/A, MH: Skott 1, Exteriör: Godkänd
C.I.B* NOUCH DKUCH S. Silver Streak: Lindrig crd, ppm iris-iris lindrig (valp), Lindrig crd, ppm iris-iris måttlig (vuxen), HD: A/A, MH Skott 2, Godkänd exteriör
KORAD SEUCH. S. Thunderbolt: Måttlig crd (valp), Lindrig crd, Distichiasis 1 hårstrå (vuxen), HD: A/A, MH: Skott 3, Godkänd exteriör
S. Mysterious: Lindrig crd (valp och vuxen) HD: A/A, ED: UA
S. Silver Slipper: Lindrig crd, ppm iris-iris lindrig (valp och vuxen) HD: A/A, MH: skott 2, Godkänd exteriör
S. Tornado: Kraftig crd, distichiasis (valp), Lindrig crd (vuxen). HD: A/A
 
KULL 3
Födda: 12 november 2013
e.KORAD SEUCH DKUCH Runnerway Atlas
u:Amyfield especialy for you

S. Born This Way: Måttlig crd (valp) (export norge)
S. Alejandro: Måttlig crd (valp), Lindrig crd (vuxen), HD: A/A, MH: Skott 1
S. Pocerface: Måttlig crd (valp), UA (vuxen), HD: A/A, MH: Skott 5
S. Paparazzi: Måttlig crd (valp), HD: A/A, (export norge)


KULL 4
Födda: 21 April 2014
e: KORAD SEUCH NOUCH SE VV-15 Steadwyn Major Triumph
u: Runnerway Afrodite

C.I.B NOUCH DKUCH S. It's A Miracle Succes: Lindrig crd (valp), UA (vuxen), HD: A/B, MH: Skott 1, Godkänd exteriör.
NOUCH DKUCH S. Ready Steady Go: UA (valp), MH: Skott 3. HD: B
S. Reason To Be Here: Lindrig crd som valp och vuxen, HD:A/A, ED: UA, MH: Skott 3.
S. Someone To Love: Lindrig crd (valp), Export norge.
S.Arriving withattitude: Lindrig crd (valp), HD: B/B, mh:Genomfört med 1a på skott.
S.Excuse My Brilliance: Lindrig crd (valp), UA (vuxen, HD: A/A, ED: UA, MH: Skott 2.
KULL 5
Födda: 14 mars 2015
e.KORAD SEUCH MC Leod's Call Me Tomorrow
u:Amyfield especialy for you

S. Always On My Mind: UA som valp och vuxen, HD: A/B, ED:UA, MH: Skott 2
S. Dream With Me: Ua som valp och vuxen, HD: B, ED: UA, MH: Skott 1
S. My Love My Life: Ua som valp och vuxen, HD: A/A, ED: UA, MH: Skott 5
S. Key To My Heart: Ua som valp. HD: A/A
S. Heart And Soul: Ua som valp och vuxen, HD: A/A, ED: UA, MH: skott 2
S. Faith Hope And Love: Ua som valp och vuxen, HD: A/A, ED: UA, MH: Skott 2


KULL 6
Födda: 18 september 2016
e.INTCH DKUCH NOUCH Be Exclusive Spirit Of Legends
u:Runnerway Afrodite
 
S.Against All Odds: Ögon valp: Lindrig crd. HD: A/A, MH: Skott 1

Kull 7
Född: 18 juni
e: First love of the holy mountain
u: NOUCH DKUCH Runnerway Celebrate Me "Olivia"

S.Static smudge "Zoe" Ögon valp: Måttlig crd, hälsa UA.

PPm- iris iris lindrig: Persisterande pupillmembran är vävnadsrester från fostertiden som utgår från ögats iris. Vid ögonlysning ses resterna som en eller flera tunna trådar. Är ej ärftligt och ingen deffekt.

Höftledsdysplasi (HD)

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser.

Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär bl.a. att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD. Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD. Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.

Gradering av höftledsstatus sker enligt normer fastställda av Fédération Cynologique Internationale (FCI). Normerna bygger på dels passform mellan höftledskula och höftledsskål, dels på djupet av skålen dvs. hur djupt höftledskulan ligger inne i skålen. Lederna graderas i 5 grupper:

  • A  normala höftleder grad A
  • B  normala höftleder grad B
  • C  lindrig dysplasi
  • D  måttlig dysplasi
  • E  höggradig dysplasi

    Text kopierad från skk.se. Där kan du läsa mer.
  • Höfter som A och B räknas som friska höfter.