Kullsysteryster Fade 6 månader. Foto: Camilla Appelgren