Kullbror Dylan nästan 6 månader. Foto lånat från matte Sanna Friberg