Kullbror Crazy 6 månader. Foto lånat från Camilla Appelgren