Kullbror Ink 6 månader. Foto lånat från matte Angelica.