Sugarwinds Romeo "Milo" har genomfört MH 16 månader gammal. Foto: S. Skoglund