Copper 1 år. Foto lånat från kennel Sugarwinds hemsida