Kullbror Copper nästan 8 månader. Foto lånat från kennel Sugarwind´s.