Crozza på vallkurs.
Foto lånat från matte Marres hemsida.