Dimma 8 år och Trolla 5,5 månader. Foto.Stina Liljeqvist