Wilson ("morfarspojken") tar sin skönhetsslummer.
Foto:S.Skoglund