Tillyhills Lady the Winter "Nessie" tränas i lydnad, vallning och agility. Har känd mental status. Matte heter Helena