LP3 RLDN RLDF RLDA Sugarwind´s A litte bit More "Trolla".Tränar/tävlar i personspåroch är uppflyttad till högre, har andrapris i elit lydnad, har godkänt anlagsprov i viltspår samt tävlas i rallylydnad och har godkänd exteriörbeskrivning och känd mentalstatus.
Matte heter Stina.