Frågor om öppethållande, bokningar, väder i backen m m

E-postadress: fjallsjoalpina@gmail.com

Kontaktperson: Inger Sjölander, ordförande Fjällsjö Alpina Klubb  Tel 070 376 88 72

Facebook & Instagram  Fjällsjö alpina klubb. Se senaste nytt om ev ändringar i öppettider eller annan information.

Landsombergets Lift AB
Kontaktperson: Ulf Sjölander, ordförande: 072-225 49 36