Från årsmötet.


Medlemmar i Flärke vattenledningsförening

kallas till årsmöte 23/6-20 kl 19.00

på bygdegården.

Dagordning.

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare.

4. Fråga om mötet behörligen utlysts.

5. Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Val av styrelseledamöter.

7. Val av styrelsesuppleanter.

8. Val av två revisorer.

9. Val av revisorssuppleanter.

10. Årsavgift.

11. Arvoden till styrelse och vaktmästare.

12. Val av vaktmästare.

13. Valberedning.

14. Övriga frågor.

15. Avslutning.

 

 


 

Kallelse till Årsmöte för medlemmar i Flärke vattenledningsförening den 14/6-17 kl 19.00 på bygdegården i Flärke. 

 


 


Kallelse till Årsmöte för medlemmar i Flärke vattenledningsförening den 15/12 -16 kl 19.00 på bygdegården i Flärke. 


På årsmötet den 10/9 2015 beslutades årsavgiften till 1500kr för år 2015.

Lite information om hur läget är på vår vattenanläggning ......

Vi består av 32 hushåll.

Anläggningen har 2 djupborrade hål och en kallkälla.

I pumphuset finns 2 tryckpumpar och 2 trycktankar samt anläggning för radonavskiljning.

Arbete med att förlänga foderrör vid ett borrhål samt byte av pump har utförts. Även rengöring av tank och anläggningen har utförts. Samt övrigt servicearbete.

På grund av att de 2 trycktankarna är i dåligt skick måste vi byta ut dom ganska omgående. Ett av borrhållen är inte är i bruk eftersom det kommer in smuts i foderröret, vilket leder till missfärgat vatten och beslut är taget om ett nytt borrhål under 2016.

 Årsavgiften är satt med tanke på de arbeten som ska utföras.Ordförande:

Kenneth Strandberg
dammen156@hotmail.se

Kassör:
Krister Karlsson
flarke206@telia.com

Vaktmästare:
David Augustsson

 

Flärke Vattenledningsförening, kallar till årsmöte

KALLELSE

Medlemmar i Flärke Vattenledningsförening, kallas till årsmöte den

10/9  -15. Kl 19:00 i Flärke Bygdegård.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare.

4. Fråga om mötet behörligen utlysts.

5. Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Val av styrelseledamöter.

7. Val av styrelsesuppleanter.

8. Val av två revisorer.

9. Val av revisorssuppleanter.

10. Årsavgift.

11. Arvoden till styrelse och vaktmästare.

12. Val av vaktmästare.

13. Valberedning.

14. Övriga frågor.

15. Avslutning.

Ordförande : Kenneth Strandberg Tel : 070 205 67 53

Email: kenneth156@hotmail.se

Vaktmästare : Bengt-Erik Eriksson Tel : 070 632 46 30

Email: bengt.erik.flarke@gmail.com

Service på stamledning.

Service på stamledning. Ändrad tid pga dåligt väder:

Flärke vattenledningsförening meddelar vattenavbrott 

mån 2/6 -15 14:00-16:00 för servicearbete på stamledning. Medlemmar uppmanas att spola lite i sina kranar efter avbrotten för att få ut evt smuts från ledning.

Din rubrik

KALLELSE
 
Medlemmar i Flärke Vattenledningsförening, kallas till årsmöte den
 
29/4 -14. Kl 19:00 i Flärke Bygdegård.
 
DAGORDNING
 
1. Mötets öppnande.
 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 
3. Val av protokolljusterare.
 
4. Fråga om mötet behörligen utlysts.
 
5. Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 
6. Val av styrelseledamöter.
 
7. Val av styrelsesuppleanter.
 
8. Val av två revisorer.
 
9. Val av revisorssuppleanter.
 
10. Årsavgift.
 
11. Arvoden till styrelse och vaktmästare.
 
12. Val av vaktmästare.
 
13. Valberedning.
 
14. Övriga frågor.
 
15. Avslutning.
 
Ordförande : Kenneth Strandberg Tel : 070 205 67 53
 
Email: kenneth156@hotmail.se
 
Vaktmästare : Bengt-Erik Eriksson Tel : 070 632 46 30
 
Email: bengt.erik.flarke@gmail.com

Aktuellt

 
 
 

Projekt med att få ett ordentligt tak och djurskydd över kallkällan har påbörjats. Tak är på plats och endast mindre arbeten återstår.

 

Taket till kallkällan är på plats

Om föreningen

Medlemsantalet är 32st hushåll.
Föreningen är till för att leverera ett hälsosamt vatten till föreningens medlemmar.
 
Anläggningen består av en kallkälla och 2st djupborrade brunnar.
Ett nytt pumphus byggdes 2009 och innefattar radonavskiljare med tank, samt tryckökningspumpar mm. 
 
 
 
 

Ordförande

Kassör
Vaktmästare
Sekreterare
 
 
 
 
 

Pumpanläggningen

Pumphuset