Hyra bygdegården

                           Hyra
Hel lokal med dans: 1500:-
Endast hel lokal 700:-
Lilla Salen: 200:-
Studiecirkel: 200:-/per tillfälle
 
Utebliven städning: 1000:-
 
Kontakta Anita Eriksson för bokning
Tel 0663-50064
 
Vaktmästere 
Lennart Lundin
Tel: 0663-50114

Bygdegådens Styrelse
 
Ordförande: 
Ingrid Björklund
070-256 80 04
Vice ordf:
Kjell Hägglund
070-546 74 22
Kassör: 
Karin Jonsson   
0663-50128
Sekreterare:
Kristina Olofsson
 
Övriga ledamöter: Tommy Sjöberg
Suppleanter: Maud Nyström och Lennart Lundin
 
 
 
 
 

Bli medlem

Medlemsavgift : 100:-/per år

Vårt PG nr: 67 77 01-5