Senast uppdaterat 2021-04-26

För att se bokningar på bygdegården och andra händelser, klicka på kalender.

Kalender


  

Protokoll från Årsmöte Flärke fiberförening

Protokoll från Flärkefibers årsmöte 2021 finns nu upplagt under fliken Flärkefiber.


 

Kallelse till Årsmöte för medlemmar i Flärke fiberförening

Flärke fiberförening Tisdagen 14/4 Kl.18:30 

Digitalt via TEAMS

OBS! Pga omständigheter kring Covid-19 genomför vi mötet digitalt. Är du intresserad av att deltaga? Skicka ett mail till flarkefiber@gmail.com , så skickar vi en länk för att ansluta via TEAMS.

 Anmälan senast den 7/4.

Dagarna efter styrelsemötet finns protokollet att läsa på www.flarkeby.se 

Välkomna Styrelsen