På denna sida kommer ni att se om vi av någon anledning måste placera om någon av våra hundar. 
Det kan vara en hund som någon av våra valpköpare tyvärr inte kan ha kvar eller en hund som av någon anledning inte kan vara kvar på vår kennel.