Hej!

Efter att i 10 år och med 20 st Vandringsfestivaler så gör nu arrangemanget en PAUS.  Sträckorna och minnen/koncepten finns kvar och nya stigar att upptäcka finns säkert i omgivningarna. Men vi ser oss omkring lokalt och regionalt för att forma en eventuell ny organisation. 

Tillika så finns en tanke om samverkan med andra "Vandringsfestivaler" - förmodligen var vi i Rättvik först med konceptet och namnet, men ser att fler följer efter.

Kanske skulle man kunna ambullera veckan mellan andra och olika destinationer för att 1 eller 2 ggr per år förlägga och samla målgruppen i ett större och starkare arrangemang? 
(Jmf. "Cykelturistveckan" som arrangerdes av Cykelfrämjandet just i Rättvik aug. 2018) 


Finns det samarbetspartners med riksintressen som kan ta emot en passning? 

Vi är öppna för olika inspel i frågan och du/ni är välkomna att höra av er! 


För frågor:   festivalen (at) trapperservice.se     070 - 581 29 92