Om mig

Jag heter Sonja Thurborg och bor i Södra Sandby, som ligger 4 km söder om Gårdby, mitt emot Färjestaden. Du ser min skylt vid min P-plats mot havet.

Jag gick Konstfack på 50-talet, men utbildade mig sedan till lärare. Barnens sätt att vara, tänka och ge, har förhoppningsvis påverkat mig i mitt skapande.

Om vi brydde oss om lite mera, skulle kanske ingen känna ensamhet.

Om vi delade vår glädje, skulle den nog nå fler.

Sen behövs lite sinnlighet i de vardagsgrå tycker jag.
Om mina bilder i keramik kan förmedla något av detta till Dig kära besökare, och om Du känner igen Dig i mitt sätt att tänka - då blir delad glädje - dubbel glädje.

Känn Dig välkommen att se Dig omkring! Jag är för det mesta hemma, men ring mig gärna innan du kommer.
Tfn 0485-330 13

SonjaAbout me

My name is Sonja Thurborg. I live at Södra Sandby, a small village 4 km south of Gårdby not far from Färjestaden. You will see my sign at my parking place by the sea.

In the 50´s I studied at the art school Konstfack, but then I decided to become a teacher. At my work I have met children every day and this has influenced me in my way of thinking and as a human being.

If we cared a little more, nobody should feel lonely.

If we shared our happiness, it would reach more persons. I also believe, we need more sensuality in our grey everyday life.

If my pictures would bring something of this to you, my dear visitor... and if you believe in my way of thinking.... then a joy that´s shared is a joy made double.

You are wellcome to have a look around!

Sonja