Föreläsningar

Vargaviddernas Edgar Snabb alias "Nicke"

Jag håller föreläsningar i ämnet hundar.
I  sjukvård/friskvård, kommunikation mellan människa och hund, olikheter/likheter mellan hund och människa, vardagsrelation, tävlingspsykologi mm.