Tidigare resultat

Ny omgång/år startades 19 december 2009.
Totalt vinstsaldo 2009 är 1880 kronor.

Vinster första halvåret 2010 t.o.m. 30 juni = 1288 kr.
Kontosaldo 2010-06-30 = 3168 kr.

Vinster andra halvåret 2010 t.o.m 31 dec = 0 kr.
Kontoslado 2010-12-31 = 3168 kr.

Första halvåret 2011 t.o.m. 17 juli = 0 kr
Några småvinster, som används i nya spel. Tyvärr inga vinster
Kontosaldo 2011-06-30 = 3168 kr.

Vinst 2011-07-30 = 4370 kr
Saldo = 7538 kr
Utbetalning 1500 kr per andel
Saldo 2012-01-01 = 38 kr

Kontosaldo 2012-12-17 inklusive vinst 2012-12-15 på 940 kr
Saldo = 5854 kr
Utbetalning december 2012 1000 kr per andel

Saldo 2013-01-01 = 854 kr
Vinster under året = 1771 kr
Saldo 2013-12-31 = 2625 kr
Utbetalning 2013-12-31 525 kr per andel

Saldo 2014-01-01 = 0 kr
Vinster under året = 3137 kr
Saldo 2014-11-30 = 3137 kr
Utbetalning 2014-12-15 625 kr per andel

Saldo 2014-12-01 = 12 kr
Vinster under året = 7766 kr
Saldo 2015-12-20 = 7778 kr
Utbetalning 2015-12-19 1555 kr per andel

Saldo 2015-12-01 = 3 kr

Vinster under 2019 6600 kr

Saldo 2019-12-31 6677 kr

Utbetalning 2020-01-08 1300 kr per andel.

Saldo 2020-01-01  177 kr

 

 Vi fortsätter att tippa och hålla tömmarna.
/ Redaktörn.

Andra sidor