Skrivet om Percival:

Om Percivals verk och verksamhet

 

Författaren Percivals bildningsväg (se till exempel romanerna Brev från en hedning till den röde konungens dotter och En världsluffares syn på tingen): vagabondtid, gesälltid, forskningar och studier i många länder, resor i nästan alla världsdelar, en ständigt pågående utbildning; exempelvis i sydfranska medeltidstrakter …

Percival, diktare, konstnär och kompositör, har ibland – i likhet med William Blake – kallats ”helhetskonstnär”. Han har inte slukats upp av den stora mediacirkusen, och han är  i allt han gör medveten om ett helhetseende när det gäller natur, konst, resurser, medmänsklighet … Han vill bevara känsligheten och ändå nå ut … Ja, det är för honom en livsnödvändighet.

Diktaren Percival tycks tro på konstens allsidiga, mångdimensionella och dogmfria väg, och man skulle kunna sammanfatta hans hållning med orden: sanning efter förmåga.

Sätter man sig in i hans böcker (romaner, dramatik, prosa, essäer, lyrik …) måste man börja i tomheten. Första boken som finns med i hans utgivningslista heter Text ur Tomheten (engelsk version: Text from the Void).

Någonstans går en gräns där en gammal tids kompromiss upphör och en ny tids befriande skapande börjar. På själva den gränsen föds Text ur Tomheten, som utkom som en liten bibliofilutgåva i början av 1966. I slutet av 60-talet ger han ut bland annat diktverket Vagabond-eposet, dramatikboken Människan X (som innehåller pjäserna Duell, Dagens inbrott, Så vitt jag kan minnas, Något vi ser och hör, Människan X och Performance), prosaboken Min vän Hedningen, som sägs vara efterlämnade papper som redigerats, och den betydelsefulla poetiska essäboken Horisontessäer, där konstnärens (”konstnären-människans”) roll sätts in i ett ekologimedvetet samhällssammanhang.

Den nyskapande människans betydelse och livsvillkor i ett nutida genomkommersialiserat samhälle är ett huvudtema i flera av Percivals böcker som inte inskränker sig till vittnesmål, samhällskritik och samhällsanalys, utan dessutom är mytskapande. De ger en vision av en möjlig livstillvändhet där Moder Jord och människans egna livsbefrämjande tillgångar står i centrum – en värld där inte vilseledande politiker och religiösa profeter styr. Vägen till denna insikt kan man finna i flera av författarens verk – se till exempel Percivals "hedning-böcker" (Min vän Hedningen, Brev från en hedning till den röde konungens dotter …), dagboksromanen En världsluffares syn på tingen och romanen Mitt liv är mitt, en av författarens mest förbisedda böcker, som har "Hedningen" som huvudperson och som är en sorts magisk-lyriska epifanier som börjar före huvudpersonens födelse och slutar med en pånyttfödelse. Skeendet betraktas utifrån av det allseende ögat, det egyptiska Horusögat.

Egyptologi, mexikansk mytologi, gamla tiders och kulturers urkunder, även de nordiska, tycks tillhöra författarens inspirationskällor, och naturligtvis också nutidens urkunder, inspirerade och inspirerande diktverk som han skriver om i sina essäböcker: Horisontessäer, Fantasins mirakel och Artaud  Beckett Blake. 

Efter att i sina 70-talsböcker ha skildrat vägen till helheten har han i sin 80-talsdiktning ägnat sig åt ett större helhetsperspektiv, ett globalt perspektiv som naturligtvis även finns i hans tidigare verk – exempelvis i Tema på Tiden (ca 300 sidor dikt), där till och med titlarna bildar ett språk. Om denna bok har poeten Clemens Altgård skrivit: "tillhör det bästa han har skapat, en märklig formulering av det universella mysteriet."

Många kulturer och kretslopp gestaltas inifrån. I början finns dramat Vagabond i afrikanskt vagnsskjul, och i detta drama kan man hitta nycklarna till mycket i författaren och konstnären Percivals diktning. Huvudpersonerna är Vagabonden och Konstnären och – inte att förglömma – Natacha, en delvis drömd Beatrice-gestalt som lockar Vagabonden ut ur hans gamla skjul, hans gamla jag … "Vagabond-dramat" är ett drömspel där röster ur olika tider tränger fram och förkroppsligar sig på scenen.

Människan X, den dramatikbok Percival utgav 1968, kan beskrivas som vardaglig, magisk och rituell besvärjelsedramatik som gör upp med en gammal tids förlegade konventioner. Inte minst viktig är helaftonspjäsen Dagens inbrott, en humoristisk, realistisk och symbolisk uppgörelse med vår nutids maktspråk.

I Människoriket. En saga som spelar, en dramatisk trilogi som innehåller pjäserna Statyernas natt, Människoriket och Kroppens sista natt och som utkom 1983, känner man delvis igen tonen från Percivals "vagabonddrama", men nu har Konstnären en annan roll. Han är den medvetna människan som med olika namn och på olika sätt genomlever en tid som går mot sitt slut och en tid som uppstår ur en gammal tids aska.

Man kan i detta sammanhang tala om Konstnären som riddare, som andlig krigare i Blakes mening och som samuraj. Med "konstnär" menas – i Percivals ordvärld – en medvetet skapande människa som har ett globalt perspektiv, utan att för den skull vara blind för de små vardagliga detaljerna.

Det finns mycket komik och mycket uppsluppen vildhet i Percivals dramatik – i "vagabonddramat", i Människan X, i Människoriket, i Julen på jorden … Leken, dansen, riten, myten … den hela kroppens språk, är viktiga. Detta understryks med skärpa i Percivals essäbok Artaud Beckett Blake.

Riddartemat, där Europas själ träder fram, är ett huvudtema i pjäsen Människoriket och i romanen Den röde riddaren och hans drömda världar (1992), som börjar i Det heliga landet och slutar i det sydfranska katarlandet, där medeltidens trubadurer en gång sjöng och diktade.

Mycket i Percivals "riddarböcker" kan ses som en saga. Draken är med, inte bara i hans roman om den röde riddaren, utan även i spelet Människoriket, och det är tydligt att någonting är på väg att hända på det gamla europeiska "slagfältet". Det kvinnliga och manliga samspelet är i detta sammanhang betydelsefullt, och drömmen om helhet, om ett gemensamt harmoniskt skapande, är i denna diktkonst en ouppfylld och ännu inte helt nedstigen verklighet.

Inledningsrepliken i Tema på Tidens "vagabonddrama" lyder: "Man har frågat mig varför jag kom, och skall jag veta att svara?"

Kanske är det svaret på den frågan som nu håller på att formuleras, som delvis har formulerats och som måste formuleras om och om igen i diktaren Percivals verk. I en pjäs i Människan X dör den gamla människan … Och den nya människans historia håller på att skrivas. – En ny romaniscensättning är i skrivande stund (december 1991) under arbete.

Percival har sagt: "Jag skriver inte. Jag skrivs."

 

P.S. år 2010

 

 

År 1995 utkom Percivals roman Den nya människans historia – Lasarustecknet, och här följer en presentation av detta verk:

I Den nya människans historia – Lasarustecknet lär man känna Lasarus' öde under Kristi tid och i nutiden. Det är en bok där uppståndelsemysteriet gestaltas och där Jungfrun (ibland nästan identisk med Europas själ) är med.

Ett nutida och medeltida möte mellan Riddaren och Jungfrun ger hopp om en möjlig helhet, ett möjligt samspel mellan det manliga och det kvinnliga.

Striden pågår på många plan, och den poetiska sanningen (legend, saga, dröm …) vävs samman med en tidsmedveten verklighetsskildring där oväntade mirakel spelar en viktig roll.

Om man är öppen för allusioner och dubbelbetydelser och läser mellan raderna inser man att Diktens språk rymmer många världar, och i denna bok är språket realistiskt, filosofiskt, symboliskt, poetiskt och visionärt. Inte minst i de delar som heter "Mötesplatsens tid" och "Historiens slut och pånyttfödelse".

Huvudpersonen Främlingen-Riddaren-Den Okände … är en skapande människa som upplever Dikten och diktandet som en vägvisande kraft som skapar den nya människans historia, där tidernas tecken uppstår i Diktens ljus.

 

Under 2000-talet har Percival fortsatt med sin bokutgivning och sitt musikskapande. Hans kompositioner finns på cd, och en av dessa kompositioner, The Waves. For Mary Magdalene, har spelats upprepade gånger i radio och dessutom utgjort musiken till hans koreografiska drama med samma namn. Detta koreodrama uruppfördes i Kulturhuset i Ytterjärna år 2003, och samma föreställning kunde man se i det nyuppförda Bibliotheca Alexandrina i Egypten i slutet av juli år 2004.

Percivals musik har sedan 70-talet framförts som konserter i Sverige och utomlands. The Waves. For Mary Magdalene kunde man höra i Maria Magdalena kyrka i Stockholm Palmsöndagen 2009.

I början av år 2010 utkom den omtalade och reviderade romanen Västerlandsfärden. En hednisk historia som inspirerat till Art Distributions verksamhet under flera årtionden. I Percivals utgivning ingår exempelvis dramaböckerna Julen på jorden och I samma säng, den viktiga essäboken Från en värld till en annan och den poetiska romanen Drömmen om horisontstaden.

Till Percivals senaste engelskspråkiga böcker hör det omfångsrika verket Time Plays (2001) och Letters to Shanti (2003). Lyriska texter av samme författare har tolkats till italienska av Giacomo Oreglia i den tvåspråkiga volymen Diciotto Liriche/Arton dikter (2008). Flera av ovannämnda böcker har formgivits av Cecilia Frank i samarbete med författaren.

Som konstnär har Percival haft ett tiotal utställningar. Sedan 90-talet: Historiska museet i Stockholm, Glimmingehus i Skåne, Biskops-Arnö, Dialog och Nationalgalleriet (Gamla stan) och så vidare.

Hans pjäs Människoriket uppfördes år 2005 av Thalias barn (Hällefors) i förkortad version med titeln Dömd.

För närvarande förbereds en ny komposition och utgivningen av den poetiska och schamanistiska romanen Quetzalcoatls återkomst. Ett mexikanskt äventyr – en bok som inspirerats av en drömd text och ett mayaindianskt mytiskt tidstänkande där år 2012 spelar en huvudroll.


P.S. år 2012.  - Nu finns initiationsromanen Quetzalcoatls återkomst. Ett mexikanskt äventyr och kompositionen Time Zero. Bells in the Wind. Läs mer om dessa vinduppfyllda verk genom att uppsöka denna hemsidas meny och klicka på "4 aktuella böcker" och "Music by Percival".

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

27.02 | 13:38

Fantastisk bok Ung poet i Orienten!

...
08.12 | 22:34

Det är din systerdotter Charlotte som skriver. Var nyfiken på din hemsida. Skriver själv mer och mer. Take care.

...
30.10 | 07:09

Kul titel.Och tänk att den finns även som E-bok!
Hur når jag dig Percival via mail? The one I just sent returned.
Please enlighten me here.
A bientôt
Ctrn

...
04.07 | 23:59

Tack för nyheten, Percival det här att boken nu finns som e-bok ska underlätta för alla som inte velat eller kunnat läsa pappersboken!
Mvh Torgny

...
Du gillar den här sidan