Välkommen till författaren, kompositören & konstnären Percivals officiella hemsida!

Läs mer om Percivals böcker på www.artdistribution.se

LETTERS TO SHANTI

Have you read the book Letters to Shanti published 2014?

You can order it on the internet (e.g. adlibris.se, bokus.com, etc.) and also ask for it at your bookshop. These letters will give you an initiation into a time shift where the author (Percival) writes to women interested in the goddess power where Mary Magdalene plays a principal part.

Letters to Shanti had its bookrelease at the Museum of Etnography in Stockholm on July 27 2014.

The release included Percival's composition The Waves. For Mary Magdalene that opens with the sound of a thœunderclap. Unexpectedly, just before this performance, a sudden thunderstorm hit Stockholm and turned some streets and underground entrances into a flooded area.

People had to leave their cars, trees were falling, and 43,557 flashes of lightning were observed in the sky. This was a really suitable prelude to The Waves. For Mary Magdalene and Letters to Shanti.

See the menu and click on Shanti Letters 2014/2017, and Music by Percival.


Beställning inom Sverige:  http://www.bokus.com http://www.adlibris.se

Boken kan också beställas i alla boklådor.


The book is now available at all bookshops in many countries.


New world edition 2017.


E.g. Sweden, Germany, Austria, Switzerland, England, USA, Australia, India and Canada etc ...


Lekfull färd in i framtiden

 

Författaren och kompositören Percival (efternamn och tilltalsnamn) har år 2010 givit ut romanen Västerlandsfärden. En hednisk historia (CKM Förlag). Det är en roande och tankeväckande bok på nära 300 sidor. Västerlandet belyses och genomlyses av den så kallade kamelskötaren (bokens jagperson) som försöker hitta en levande själ i den västerländska industrivärlden, där naturen trängts undan.

Dansen finns förstås, och den inspiration som de skapande människorna ger gör det hela mänskligare. Huvudpersonen och hans medresenär (en ung sudanesisk hövdingason och advokat som studerar i London) möter många olika miljöer. Den västerländska vardagsvärlden blir alltmer påtaglig. Ett kapitel heter "Sverigefärden och välfärdsvärlden". Ett annat, där Sundsvallstrakten belyses, kallas "På guldkusten".

Vad är det för liv man lär känna? Är det en Limbovärld, ett skuggrike som Dante skriver om i sin gudomliga komedi? Humor saknas inte. Huvudpersonerna tycks kunna leka sig fram mitt i de mest stelbenta och oupplysta sammanhang. Både lärda och olärda individer reagerar på deras frågor – t.ex. om Gud finns eller inte. Vad är det som styr? Är det Gud eller ekonomin? Ja, en sån fråga dyker upp när man fördjupar sig i boken.

Efter "bokreleasen" på Etnografiska museet träffade jag Percival i den ekologiska museirestaurangen och frågade vad hans nyutgivna bok innehåller. Han svarade:

"Huvudpersonen är en 'kamelskötare' som inte saknar världsvana. Hans västerländska upptäcktsfärd visar honom en verklighet som han känner sig främmande inför och ändå vill lära känna. – Hur mycket förstår han? – Det verkar som om han förstod mer och mer av vår tids ödesdrama under sin färd i ett västerland som anses vara högt utvecklat och mycket civiliserat. I detta västerland tycks de flesta vara uppfyllda av saker och ting som ska fylla alla tänkbara behov. Behovslöshetens glada frihet lyser med sin frånvaro med undantag av några få konstnärers och diktares liv och verk. En av dessa diktare möter man i slutet av denna i viss mån pikareskartade och skälmaktiga roman."

"Kan du säga något om kamelskötaren? Det är väl ett påhittat ord?"

"Ja, han är ingen kameldrivare. Han driver inte med sina kameler. Han sköter dem. Slutligen har han bara en kamel kvar. Han sköter sin kamel (vem det nu är) så gott han förmår och återvänder i tanken till sitt ursprungsland, Tomhetens öken.

Efter sina europeiska färder befinner han sig i en för honom välbekant ökenvärld, där växtligheten är sparsam. Här finns hans högar med anteckningar som han har för avsikt att gå igenom. Men det börjar blåsa och anteckningarna sprider sig för vinden. Sedan kommer en ung kvinna som skämtar med honom och inspirerar honom till dans. Och ur dansen uppstår en ny värld, en utopi som vunnit ett pris i den nordiska tävlingen Vision 2025 under titeln Allt att göra om."

"Är det lätt för en läsare att känna igen sig?"

"Ja, vardagsmötena är många, och miljöerna kan kännas igen av de flesta. Exempelvis: danshak, konstnärsateljéer, barer, köpcentra, fabriker, fängelser, slakterier, universitet, redaktioner, tåg, byar, storstäder etc. Ofta är det en realism som gränsar till det absurda."

"Du är också verksam som kompositör. Hur har denna bok komponerats?"

"Västerlandsfärden. En hednisk historia består av tre delar, tre genomföringar. Romanen har karaktären av en fuga. I tredje delen (Bok III) når man fram till hjärtat av Europa, där man lär känna diktaren Samuel Beckett, som jag skrivit om i flera böcker, t.ex. Artaud Beckett Blake (1992) Från en värld till en annan (2004) och Arton dikter/Diciotto Liriche (2008)."

Söndagen den 21 februari 2010 presenterade Percival sin nya roman i Hörsalen på Etnografiska museet i Stockholm. Han visade då bland annat bilder från Abu Simbel i Nubien, där boken börjar och där Europa närmast framstår som en hägring. Under presentationen fick man höra Chubby Checkers Limbo Rock, trummor från Nilens källor och tuaregkvinnors rytmiska sång i Sahara. Rytmen (en viktig livskvalitet i Percivals västerlandsfärdsroman) var oemotståndlig, och alla (från två till åttio år) dansade.

P.S. Francis Mading Deng, en av huvudpersonerna i Västerlandsfärden. En hednisk historia, är numera medarbetare till FNs generalsekreterare Ban Ki-moon. Han har tidigare varit ambassadör i Sverige, utrikesminister i Sudan och universitetsprofessor i Kanada, där han också bor. Som författare har han åstadkommit ca. trettio titlar.  


Information in English: see The Western Journey on the menu.


De som vill veta mer om Percivals böcker och musik kan uppsöka http://www.artdistribution.se


www.myspace.com/transformationalvoices


Contact addresses:

Percival

Askrikegatan 13

SE  11557 Stockholm

046+8-6615433


Email: artdistributionstudio@gmail.com and

percival.theatre.europe@spray.se


Instagram: artdistributionstudio


This year (2016) Art Distribution is celebrating a jubilee anniversary: 50 years of continuous creative activity on four continents. A revised and enlarged edition of Percival's book Time Plays (300 pages) has appeared in the month of May 2016. It is written in English and can be ordered from www.gml.se and of course from internet bookshops and ordinary Swedish bookshops. Another jubilee book (by Percival) is written in Swedish. It is called Text ur Tomheten (Text from the Void). It is a playful meditation on our presence here in this universe. 

On May 29 at the Etnographical museum, Percival introduced his new book Time Plays and  his composition Time Zero. Bells in the Wind.  Participants: The actress Ingela Karlsson, and two singers: Hanna Hanski, and Mari Unéus.

In Letters to Shanti you can see photos by the author. These photos have been taken e.g. in Sweden, Mexico, Thailand, Peru, India, Guatemala, and Egypt.

Time Plays

Time Plays  by Percival                                                                          

Poems, poetic letters, prose, plays, and autobiographical words … there is no lack of playful words in Time Plays. The first (limited) edition was published in 1999, and in August that year at Shakespeare & Company, Paris, the author recited some of his Time Plays poems.

This new, illustrated, revised and enlarged edition has no limits.

One of the texts is a speech called “The Solar Consciousness Era”, and at the end of the book you can read: ‘Who is a Human Being in Time’s Play?’

Once the Irish playwright Samuel Beckett wrote to the author (living in StockholmSweden): ‘Best wishes for the future of Time Plays.’ Now the future is here and Time Plays.

   Percival (first name and surname) is the author of many books in Swedish and a few in English. He has exhibited his paintings and photographs, composed experimental world music and directed some of his own plays and a play by Beckett.  Play Time Music  was first performed in  QuitoEcuador , in 2002. In the year 2004 his musical choreo-drama The Waves. For Mary Magdalene was a part of the first summer festival at the Bibliotheca Alexandrina,Egypt . In 2014 an unlimited edition of his book Letters to Shanti was published, a book written on four continents to a woman called Shanti, a name and a Sanskrit word of great importance in the book The Waste Land by the poet T.S. Eliot.

 Time Plays (302 pages) can be ordered from any bookshop e.g. http://adlibris.se and http://www.gml.se

Websites: http://www.percival.nu and www.artdistribution.se

Art Distribution, the publisher of Time Plays, is a small non-profit art studio that this year (2016) is celebrating its fiftieth anniwersary.

Time Plays


I ojämlikhetens värld

Bankerna är fortfarande de stora och till synes allenarådande templen. Vi finner oss i att vara lydiga löneslavar och hoppas i våra dagdrömmar på den stora vinsten. Om den kommer, blir vi då lyckliga? Det vi inte har kan vi ju alltid köpa. Men är det så enkelt? Jag betalar mina räkningar och blir då betraktad som en rättskaffens människa. Jag har inte råd att betala och blir då en bov som kan råka ut för indrivning, utmätning, rättegångar … I värsta fall förlorar jag hela min egendom och kan bli sittande som en tiggare utanför något av alla våra välfyllda varuhus. Är en sådan tiggare inte en människa? Jo, kanske är det just då som det verkligt mänskliga framstår. Läs exempelvis diktboken Tattartrumpet (W&W 2016) av poeten Rolf Aggestam. Eller läs påven Franciskus’ bok Om klimathot och ojämlikhet (Atlantis bokförlag 2016) i översättning av Carl Otto Werkelid.

 

När detta skrivs är det snart dags för påven att göra sitt första Sverigebesök. Hans aktuella bok (encyklika) kan läsas av alla, och framför allt borde den tilltala de miljömedvetna människorna.

 

Den Helige Franciskus från Assisi (1181–1226) insåg kanhända att egendom är stöld. Han var son till en rik köpman men avstod från sin rättmätiga rikedom. Han klädde av sig inpå bara kroppen i ett offentligt sammanhang för att visa att det viktigaste en människa äger är det hon bär inom sig. I tal och sång prisade han Moder Jord, Fader Sol och Syster Vatten, ja, självklart också Syster Måne. Hela skapelsen var för honom en gåva som måste äras och bevaras. Ingen kunde äga den, men alla måste vara med som förvaltare och dela med sig efter förmåga.

 

Påven Franciskus är i sin välskrivna och väl underbyggda miljöbok ovanligt medveten om situationen för jordens urbefolkningar. Maktens herrar tjänar pengar genom att skövla och föröda. Man till och med borrar efter råolja i det arktiska havet, och nu byggs en oljeledning genom det indianska Dakotafolkets område, Standing Rock i norra USA. Människorna som bor här respekterar Moder Jord och har tillsammans med representanter för mer än trehundra andra urfolk protesterat. Nyheten om fredliga demonstrationer som mötts av våld har nått ut över världen. Den underjordiska råoljeledningen kan genom läckage få förödande naturkonsekvenser. I en känd profetia nämns ”de svarta ormarna” som måste besegras.

 

I Sverige har det under höstens bokmässa i Göteborg varit tal om tryckfrihet och ordets frihet. Denna frihet är skenbar. Ja, har den överhuvudtaget någonsin funnits? Det är ett ytterst litet fåtal som bestämmer vad som ska tryckas, lanseras, marknadsföras, kommenteras och utportioneras. Är du en duktig kulturkonsument kan du glufsa i dig flera godbitar i veckan. Protestpoeter hörs här och var. Rappare gör vad de kan, och de som tror på en vidsynt forskning hoppas bland annat på fotosyntesens framtid. Oljeutvinningen har varit och är ett svart och nedsvärtat kapital. Kärnkraft är, om möjligt, ännu värre. Men solljusets möjligheter håller man nu på att upptäcka och förstå. Det har tagit några miljoner år. Men trots allt … Forntidens farao Echnaton var en föregångare. Mästaren (Jesus Kristus) var också en sådan, liksom medeltidens Franciskus. Ljuset är urkällan.

 

Påven nämner Treenigheten i dess kyrkliga bemärkelse. Den visionäre och kristne tänkaren, munken Joakim av Floris (ca. 1130–1202), hade också Treenigheten i sina tankar. För honom var Faderns tid, Sonens tid och Den Helige Andes tid mänsklighetens tre stora epoker eller tillstånd. Vi har länge levt under Fader Sols nästan omätliga era. Vi har upplevt Sonens (Solsonens) era, och vi står nu på gränsen till det eviga evangeliets och Den Helige Andes tid. Den ryske filosofen Nikolaj Berdjajev (1874–1948) skriver i sin självbiografiska bok Vägar till självkännedom (Artos bokförlag 1994): ”Den nya fullbordande uppenbarelsen blir en uppenbarelse av det mänskliga skapandet. Det är detta som kommer att bli den förväntade Andens epok. Och då kommer till sist kristendomen att förverkligas som religionen om Gudamänskligheten.”

 

På sidan 135 i boken Klimathot och ojämlikhet skriver påven Franciskus: ”Att till varje pris rädda banker, och låta allmänheten betala priset, i stället för att med fast beslutsamhet granska och reformera hela systemet, är bara att åter bekräfta det finansiella systemets absoluta makt, en makt som inte har någon framtid och som efter en långsam, kostsam och knappt märkbar återhämtning bara kommer att ge upphov till nya kriser. Finanskrisen 2007–08 erbjöd ett tillfälle för att utveckla en ny ekonomi, mer uppmärksam på etiska principer och nya sätt att reglera finansiell spekulation och virtuellt välstånd. Men svaret på krisen innehöll inte en omprövning av de uttjänta kriterier som fortsätter att styra världen. Produktion är inte alltid något rationellt, dessutom är den vanligen förbunden med ekonomiska företeelser som fäster en viss valör vid en vara som inte nödvändigtvis överensstämmer med ett verkligt värde. Detta leder ofta till en överproduktion av vissa varor, med onödig inverkan på miljön och med negativa följder för den regionala ekonomin.”

 

I slutet av sin bok ser påven ett hopp om en dialog mellan religionerna. Här framträder en tro på att mänsklighetens religioner kan spela en stor roll i den utarmning som alltför länge ägt rum i både själsliga och miljömässiga sammanhang. Naturen är en moder och inte en fiende som ska besegras. Du lever, du andas, du överlever dig själv, du går vidare …

 

Poeten och teatermänniskan Antonin Artaud (1896–1948) ansåg att människokroppen är en ofullbordad skapelse. Vi borde kunna fullkomna den genom att lära känna dess innersta och yttersta kapaciteter. I detta sammanhang har tibetanska munkar och Dalai Lama en hel del att lära oss. Men inte allt. Konsten, som nu i stor utsträckning blivit ett vanligt geschäft, är i grund och botten en egenskap och en företeelse utanför pengar, placeringar, investeringar och trakasserier. Har vi insett dess sanna dimensioner? Nej, troligen inte. Ofta är den bara en prispokal på hyllan och ett samtalsämne ovanför kaffekoppar. I själva verket är konsten A och O i universums historia. Den är den tredje epoken som Joakim av Floris talar om.

 

Vi har ännu inte varit med om premiären på ”Dagens inbrott”, ett drama som länge har varit under uppsegling. I denna pjäs, som Dramaten en gång köpte, finns det en tiggare utanför Den rike mannens port. Denne tiggare, som troligen varit poet, har försökt göra sin röst hörd, men misslyckats. När han blivit stum och ligger i gyttjan kommer Mannen med lyktan och för honom bort mot horisonten som så småningom skall gry i väntan på Främlingarnas ankomst. I dag syns tiggare utanför många portar, och flyktingar från länder i Afrika och Asien söker rädda sina liv genom att fly till Europa, där man inte alltid vill ta emot dem. Fanatiska och så kallade religiösa individer vill minst av allt vända andra kinden till. Man bombar och dödar urskillningslöst. Detta har pågått i sekler. Haven plundras. Luften förgiftas. De rika blir maktbesatta och är ändå otillfredsställda. Det hela liknar i viss mån ”Spöksonaten” av August Strindberg, ett drama som Antonin Artaud skrev om och ville sätta upp i Paris (se boken Artaud av Artaud, AWE/Gebers 1981).

 

Påven Franciskus uttalar sig i Om klimathot och ojämlikhet om skapelsens mål och mening. Men han säger ingenting om darwinismen, som i vår tid ofta fått ersätta det gudomliga. I darwinisternas ögon är vi alla beroende av evolutionen, där det är slumpen som avgör. Det är således en slump att du har blivit född, att jorden existerar, att stjärnorna finns till. Om du kan sudda ut himlavalvet med alla dess ljusfenomen är det också en slump. Eller är det i så fall en handling som endast Skaparen förmår utföra? Men existerar det en Skapare? Ingen ärevördig vetenskapsman (forskare) vill väl erkänna ett sådant märkligt fenomen? Men om det existerar en skapare, och om vi alla är med i hans/hennes skapelse, vad är det då för roller vi ägnar oss åt? Är vi enbart brickor i spelet eller sandkorn på havets botten? Eller är vår bestämmelse och vår skapande förmåga oändlig och i alltför hög grad oupptäckt?

 

Enligt en legend lär Den Helige Franciskus, när han kände slutet närma sig, har bett en närvarande medbroder att bära ut honom och lägga honom på marken. I Moder Jords famn somnade han in. En stor fågelskara hyllade honom genom att sjunga himlens lov. Detta är förstås en legend, men den säger ändå en hel del om den enkla sanning vi glömt på vår väg bort från paradiset.

                                                                                                            Percival

 

FOTNOT

Percival (diktare, konstnär, kompositör) har gett ut ett trettiotal böcker. Hans senaste utgåvor (publicerade 2016) heter: Time Plays och Text ur Tomheten.

Se för övrigt www.percival.nu och www.artdistribution.se

Välkommen till vår webbsida

Om den nya boken Ung poet i Orienten (s. 176):

Den unge poeten, som kallar sig själv luffaraspirant, ser sin odyssé som sin verkliga lärotid och har inga planer på att återvända till Europa. I en efterskrift står det:

Ung poet i Orientenär berättelser hämtade ur en förfluten tid som ändå på något sätt är mycket närvarande. Närvaron i det som skildras är påfallande … Vem är egentligen denne luffaraspirant, och vart är han på väg? Han vandrar genom städer, genom djungler, från tempel till tempel, från den ena heliga platsen till den andra … Han uppsöker bibliotek, universitet och andra läroanstalter. Hela tiden lär han sig något, och förmodligen har han ibland Maksim Gorkijs bok Mina universitet i tankarna.”

Författaren, konstnären och kompositören Percival (efternamn och tilltalsnamn) har gett ut ett trettiotal böcker, ägnat sig åt teater och musik, medverkat som skribent i tidningar och tidskrifter och, i samarbete med Art Distribution, arrangerat teater- och musikevenemang.

Författarens foton i slutet av boken är ett viktigt komplement, och om denna boks författare skrev en gång den internationellt kände orientalisten professor H.S. Nyberg: ”Om hans bok hade kommit ut i Frankrike hade hans lycka varit gjord.”

 

Goda vårönskningar från

Art Distribution-ateljén!

 

A.D./Nina Falkenberg m.fl.

 

Telefon: +46 8-661 54 33


Kan beställas i bokhandeln och Internet. Se t.ex. Ad Libris och Bokus.com

Ung poet i Orienten av Percival

Om den nya boken Ung poet i Orienten (s. 176):

 

Den unge poeten, som kallar sig själv luffaraspirant, ser sin odyssé som sin verkliga lärotid och har inga planer på att återvända till Europa. I en efterskrift står det:

Ung poet i Orientenär berättelser hämtade ur en förfluten tid som ändå på något sätt är mycket närvarande. Närvaron i det som skildras är påfallande … Vem är egentligen denne luffaraspirant, och vart är han på väg? Han vandrar genom städer, genom djungler, från tempel till tempel, från den ena heliga platsen till den andra … Han uppsöker bibliotek, universitet och andra läroanstalter. Hela tiden lär han sig något, och förmodligen har han ibland Maksim Gorkijs bok Mina universitet i tankarna.”

Författaren, konstnären och kompositören Percival (efternamn och tilltalsnamn) har gett ut ett trettiotal böcker, ägnat sig åt teater och musik, medverkat som skribent i tidningar och tidskrifter och, i samarbete med Art Distribution, arrangerat teater- och musikevenemang.

Författarens foton i slutet av boken är ett viktigt komplement, och om denna boks författare skrev en gång den internationellt kände orientalisten professor H.S. Nyberg: ”Om hans bok hade kommit ut i Frankrike hade hans lycka varit gjord.”

 

Goda vårönskningar från

Art Distribution-ateljén!

 

A.D./Nina Falkenberg m.fl.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Charlotte Granström | Svar 08.12.2014 22.34

Det är din systerdotter Charlotte som skriver. Var nyfiken på din hemsida. Skriver själv mer och mer. Take care.

Barbro och Marianne | Svar 20.07.2012 18.10

Hälsningar till dig från Barbro och Marianne från Näsmoarna

Katarina | Svar 21.10.2011 11.01

Fin sida! Allt gott från Katarina & Torkel

Helena Leijd | Svar 22.02.2011 17.27

Jag lever fortfararande P Grundström...

Isabel | Svar 31.12.2010 15.46

Gott Nytt År 2011!

HELENA LEIJD | Svar 14.12.2010 10.02

IN SOLAR TIME I BLESS YOUR SOUL FOR EVERYTHING.

TUULA LEVIN | Svar 01.11.2010 16.58

Hej Percival!
Tack för all underbar innehåll!

Marianne Lagercrantz | Svar 18.09.2010 18.06

Fåglarna får hjärtat att jubla!
Vilken vacker hemsida! Solskratt Marianne Lagercrantz

Heidie Johansson | Svar 13.08.2010 15.36

Hej Percival!
trevlig sida!
Glömde att nämna Magflow som är mycket effektiv vid lokalsmärta artros mm.
http://www.hero4kids.se/product.do?productId=0057
mvh/H

Helena Leijd | Svar 15.07.2010 00.20

Underbart genomtänkt eteriskt doftande sida Vännen!

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

08.12 | 22:34

Det är din systerdotter Charlotte som skriver. Var nyfiken på din hemsida. Skriver själv mer och mer. Take care.

...
30.10 | 07:09

Kul titel.Och tänk att den finns även som E-bok!
Hur når jag dig Percival via mail? The one I just sent returned.
Please enlighten me here.
A bientôt
Ctrn

...
04.07 | 23:59

Tack för nyheten, Percival det här att boken nu finns som e-bok ska underlätta för alla som inte velat eller kunnat läsa pappersboken!
Mvh Torgny

...
26.01 | 14:07

Hej!
Ring gärna till min ateljé någon eftermiddag så får du vet mer.
Tel.: 08 6615433.
Solhälsning!
Percival

...
Du gillar den här sidan