Några bilder från vår Taubeafton den 2 december 2009