Några bilder från vår sommarträff vid Karl-Johans slussar i Berg