Styrelsen vill tacka följande företag/personer för gåvor/sponsring 2019