Ordförande Mats Blom

  Som ordförande för Skolovskoloniföreningen vill jag   ge Er några tankar om framtiden. 

Det är viktigt att ha historien och bakgrunden med sig när en styrelse planerar för framtiden och bygga vidare på de grunder som våra tidigare ideellt arbetande föregångare skapat.

Orsaker och motiv för vistelse under några sommarveckor för barn har verkligen varierat under åren och kommer säkert så att göra i
framtiden för både barn och vuxna.

Vi ser helt klart att behovet finns och har nu en ökande trend.

Som framgår av historien har ekonomin varit pressad under flera perioder och kommer säkert att vara så i framtiden.

Men jag ser att vi kunnat, under de senaste åren, skapa en viss trygghet i de beslut och överenskommelser som vi träffat med
Ludvika kommuns olika förvaltningar. 

Fullmäktigeförsamlingen i Ludvika  kommun beslöt för något år sedan att vår koloni även får ta del i den avkastning som det kapital
ger som inflöt för försäljningen av kommunens koloni Brevik i Bohuslän.

Detta skapade möjligheter för oss att göra ett flertal reinvesteringar för bl. a. el och vattenförsörjningen.

Vi har träffat överenskommelse med tekniska förvaltningen om fördelning av dessa medel och vi kan köpa tjänster och gemensamt utnyttja
 investeringar och tjänster från tekniska förvaltningen tillsammans med kommunens egen koloni på Öddö.

Kommunens barn- och ungdomsnämnd och förvaltning som driver kolonivistelsen på vår koloni har även breddat sitt utbud med lägerskolor och vistelse för andra grupper som behöver stöd för en vistelse under sommaren med sol och bad.
 

Under vårt 100-års firande (2001) har barn- och ungdomsförvaltningen bekostat ett ”paket” för lägerskola på Öddö vilket innebär att när en skolklass kommer till ön för en lägervecka så finns ett undervisnings-program förberett för hela vistelsen. Likaså har förvaltningen avsatt medel för flera klasser att utnyttja ön.

  Vi har varit lyckosamma med våra ansträngningar att även hyra ut anläggningen till andra kommuner och organisationer för vistelse på ön. Grupper och enskilda kommer  till oss och hyr kolonibyggnaden och personalbostaden.
Under de senaste åren har anläggningen varit uthyrd näst intill vad som är möjligt under sommaren och även  en-staka veckor för- och eftersommar. Detta ger oss intäkter som vi oavkortat kan återinvestera i anläggningarna och genomföra erforderliga reinvesteringar.

  Yngre krafter har inträtt i styrelsen och vi har nu en blandning av inflytande från yngres intressen och erfarenhet från äldre styrelse-medlemmar som har historien.

Låt oss med tillförsikt se framtiden an för vår ö och koloni.