Eva Bertilsson i Skåne 2-4 mars 2018

Animals In Control - 2 mars

Äntligen i Sverige - denna föreläsning är skapad av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh (www.carpemomentum.nu) och Peggy Hogan (www.clickertraininghorses.com), och har varit en av de mest uppskattade vid de senaste årens Clicker Expon i USA och Danmark. Nu kommer Eva att hålla den hos oss här i Skåne.

Vi tränar belöningsbaserat, fokuserar på etik och djurvälfärd, och jobbar aktivt på att bygga en god relation med våra djur. Vi strävar efter att läsa individens kroppsspråk och svara adekvat på det individen säger. Vad är nästa steg mot att verkligen ge valmöjligheter och kontroll?

I den här föreläsningen får du mängder inspiration och idéer samt många praktiska tips på hur du kan använda din tränarskicklig...het till att utveckla tvåvägskommunikationen med ditt djur. Individer av alla möjliga olika arter kan till exempel lära sig att specifikt be om det den vill ha, att svara ja eller nej på frågor, och att välja mellan olika alternativ. Dessutom kan vi förfina våra träningsprocedurer, till exempel när vi jobbar med motbetingning och annan tillvänjning, genom att låta individen styra processen med ”startknappsbeteenden” och ”stoppknappsbeteenden”.

Välkommen till en föreläsning som öppnar en helt ny värld!

Föreläsningen är på svenska

Datum och tid: Fredag 2 mars 2018 kl. 18.30-21

Plats: Skånehallen i Klippan

Pris: 300:- inkl. fika
(observera att föreläsningen ingår när du bokar en plats på Praktisk Workshop, Hanteringsträning - från tvång till valfrihet med Eva Bertilsson den 3-4 mars)

Anmälan & Info via mail: marie.int.dogtrainer@telia.com
 
 

Hanteringsträning - från tvång till valfrihet

3-4 mars

Praktisk Workshop med Eva Bertilsson
Helgen inleds redan på fredagen med en föreläsning - Animals In Control - kl. 18.30-21.

Denna fördjupade workshop riktar sig i första hand till instruktörer som vill kunna erbjuda sina kunder denna form av förebyggande eller åtgärdande träning, men även direkt till dig som delar vardagen med hund eller andra djur. De praktiska övningarna kommer att ske med hundar men är lika relevanta för andra arter.

Kursen utgår från att du har erfarenhet av klickerträning/shejping och ett stort intresse för inlärningspsykologi. Under den praktiska träningen testar vi olika strategier som är användbara i hanteringsträning, med inspiration från föreläsningen. Vi övar på träni...ngsprocedurer där hunden får styra hela processen, diskuterar systematisk tillvänjning och funktionella belöningar, och resonerar kring hur vi kan minimera de negativa effekterna de gånger obehag eller tvång är oundvikligt. T ex att lära oss hur man kan träna hundar att samarbeta och känna egenkontroll vid hantering - även i situationer som kan vara stressande och skrämmande, tex hos hundfrisören eller veterinären.

Deltagande hundar fungerar som demo- och diskussionsobjekt. I övrigt är det utan hund som gäller. Planering, träning och diskussioner sker växelvis i i smågrupper och i helklass, och alla deltagare har en aktiv roll på denna kurs. Ca 5-8 hundar som är bekväma i kurssituationen, dvs mycket folk och andra hundar på liten yta samt att de lugnt kan vänta, kommer att få möjlighet att delta. Ange vid anmälan om du vill delta med hund.

Datum och tid: Lördag 3 mars 2018, kl. 10-17 & söndag 4 mars kl. 10-14

Plats: Skånehallen Klippan

Pris: 2475:- inkl. fika
(föreläsning på fredagen kl. 18.30-21:00 ingår när du bokar en plats på workshopen)

Anmälan & Info via mail: marie.int.dogtrainer@telia.com

Hjärtligt Välkomna!

 

 

Vi har valt att förlägga vår hundhelg med Eva Bertilsson i den fina Skånehallen i Klippan.