Kerstin Malm

Ingen aktuell datum bokad för närvarande

Föreläsningen Lyssna och förstå vad hunden har att säga oss med Kerstin Malm filosofie doktor i etologi med inriktning på hunddjur.

Hundar har en vilja och den är viktig. Vi människor har tyvärr glömt vår förmåga att lyssna. Det handlar om att hitta en djupare samhörighet med hunden. Vi kan inte komma dit genom lydnad, träning och ledarskap. Vägen dit kräver att vi börjar lyssna på hundarna och vad de har att säga oss. I en tid då det är livsviktigt att kunna granska och förstå sin omvärld är lyssnandet allt mer betydelsefullt.

För att vi och hundarna vi lever med ska må bra måste vi göra upp med det traditionella sättet att betrakta hundar på. Det finns en rad väletablerade "sanningar" om hur hundar ska uppfostras och bemötas för att passa in i våra liv. Ofta accepterar vi dessa istället för att ifrågasätta om de verkligen är bra för hunden eller ens för oss själva. Ett förändrat synsätt skulle göra samvaron mycket mer harmonisk.

Detta är föreläsningen om berättelsen bakom boken "Tänk om jag kunde lyssna". Boken visar på nödvändigheten av ett paradigmskifte i hundvärlden. Vi behöver lära oss att leva i en respektfull samlevnad med alla djur, inte minst de som vi väljer att göra till våra familjemedlemmar.
Det här är föreläsningen som kan förändra ditt och din hunds liv.

Välkommen 

Plats: Skånehallen Hembygdsgatan i Klippan

Pris: 370 kr/pers - kvällsfika ingår

Anmälan & Info via mail:
marie.int.dogtrainer at telia.com

Länk till info om Kerstin Malm: http://kmalm.se/om-k-malm/


 

Ingen aktuell datum bokad för närvarande

Den unika heldagskursen ”Lyssna på hunden - och dig själv” med Kerstin Malm

Under denna heldag riktar vi blickarna mot oss själva - vad vi kan se och utveckla hos oss i vår roll som hundägare. Att bli medveten om och förstå sina känslor är avgörande i alla relationer. I samvaron med hunden har vi en fantastisk möjlighet att hitta den känsla av mening och samhörighet som vi så ofta springer ifrån i vardagen. 

I kursen får vi hjälp att:
• Ifrågasätta den övertro som finns på objektivitet och tolkningar som gjorts av hundars känslor och istället ha ett mer empatiskt synsätt
• Iaktta oss själva för att förstå hur våra känslor och mönster styr samvaron med hunden på ett sätt som vi inte medvetet har valt
• Inse hur hunden marginaliseras i vår människovärld och hur vi på ett medkännande och etiskt sätt kan förändra det.

Genom detta berör vi många frågor om hundens liv. När vi lyssnar på hunden är det inte bara bra för oss, det gör att vi förstår vad hunden känner och vill på ett helt nytt sätt. Det är inte alltid vi inser för vem vi gör saker eller om det vi gör faktiskt är vad hunden vill. Vi får möjlighet att omvärdera vad vi gör tillsammans och kanske hittar vi då mer glädje i samvaron.

Vi arbetar under dagen i cirkel där vi samtalar och delar våra tankar och upplevelser med varandra. Vi kommer att använda olika arbetssätt, som guidade meditationer och korta arbeten i mindre grupper. 

Välkommen 

Plats: Skånehallen Hembygdsgatan i Klippan

Pris: 1475 kr/pers - fika ingår

Anmälan & Info via mail:
marie.int.dogtrainer@telia.com