Allmän information

Padda vid dammen

Vår trädgård började förvandlas 2007, från att ha varit en normal trädgård med gräsmatta, rabatter och uteplatser till det som finns nu. Det händer alltid någon förändring eller något nytt varje år. Vår nuvarande trädgårdsdamm är på ca 32000 liter med ett djup från 0,8m - 2m. Vattnet i dammen har efter förluster i filter och slangar en omsättningshastighet på ca 1 timme och 30 minuter.

Vid och i dammen finns förutom fiskar och växter:

·          två Superflow Techno Pro pumpar 20000 respektive 30000. Den ena pumpen driver en flytande skimmer och ett UV-filter. Den andra pumpen driver det mekaniska- biologiska och ozonbaserade filtersystemet.

·          en Aquforte Compact Sieve

·          en flytande skimmer Messner 200

·          två stora syrestenar

Allt vatten som används till bevattning i trädgården och växthuset tas från dammen. Vi använder en trädgårdspump av fabrikat Einhell på 4-bar som ger 3600 l/tim. Detta vattenuttag och vattnet som förbrukas vid den normala rengöringen av filtersystemet utgör det dagliga vattenbytet i dammen.

I teknikboden finns:

·          en filteranläggning bestående ett Beadfilter typ   EB60 kompletterad med ett bypass rörsystem

·          ett förfilter ”Dirty Harry”

·          en Ozon Generator SP 8G

·          en Ozon Injector

·          en luftpump 20l/min till Ozon Generatorn

·          ett TMC UV-filter på 110W

·          en luftpump ALITA typ AL80

·          vatten och eluttag    

Utanför teknikboden finns ett biologiskt filter på 1000 liter med bioringar, som samlar upp vattnet från filtersystemen. Här syresätts vattnet tillsammans med ozon injectorns ozonblandning och en ytterligare nedbrytning av nitrit till nitrat sker innan vattnet rinner ut i bäcken på sin väg tillbaka till dammen. I bäcken sker en ytterligare syresättning av vattnet.

Det här är mitt val av lösningar och teknik, det innebär inte att det är den enda och riktiga modellen. Du har säkert andra lösningar och teknik som du vill använda.

Har du ytterligare frågor försöker vi även besvara dom.


Använd vår kontaktsida om du har fler frågor eller vill komma på besök