Bäcken

Aktuell bild

Planering

Här slutade vi med dammbygget hösten 2007.

Bygget börjar 2008

Under senvintern/våren 2008 har vi arbetat med bäckfåran. I botten har vi lagt ut ett dubbelt lager med 1mm gummiduk som överlappar varandra och sidorna vilar mot stora stenar som beskriver bäckfårans utformning.

När gummiduken var på plats har vi på sidorna lagt ur mindre stenar som täcker gummidukens insida och i botten ligger det dekorationsgrus med en storlek av 35-50 mm. Avslutningsvis har vi fyllt på med stenar där så har behövts. 

Bäcken utgår från det biologiska filtret på 1000 liter, med bioringar, i det ö vre hörnet vid teknikboden och utmynnar i dammens ena ände. Bäcken matas med vattnet från Beadfilter-, UVC- och Skimmersystets två pumpar, Superflow Techno Pro 20000 respektive 30000.

Vattnet har släppts på

Teknikhuset har fått tak

Kullen börjar ta form

Juli 2008

Juni 2009