Välkommen till Ulf och May-Britt

Pricken vår äldsta koi

KÅRSTA

Text och foto: May-Britt och Ulf Lundquist

Välkommen till oss på besök. Vi är medlemmar i Koi Club Sweden.
Har du frågor om trädgårdsdammar, koifiskar eller andra trädgårdsfrågor, är du välkommen att kontakta oss på vår kontaktsida.
 


Senast uppdaterade avsnitt: 20190831 
Filter och Filter inne

Copyright: May-Britt och Ulf Lundquist