Välkommen till Ulf och May-Britt

Groda vid dammen

KÅRSTA

Välkommen till oss på besök. Vi är medlemmar i PRO Kårsta, Koi Club Sweden, KårstaEkskogens bygdegård och Össeby hembygdsförening.
Har du frågor om trädgårdsdammar, koifiskar eller andra trädgårdsfrågor, är du välkommen att kontakta oss på vår kontaktsida.
 

Sidan  kommer att uppdateras under vintern med all ny teknik som förnyats och eller byts ut t.ex. ozon, filter m.m.      

Senast uppdaterat:
 


Copyright: May-Britt och Ulf Lundquist