Felix

Felix 5 år april 2020
Felix 5 år april 2020

Lisslindas Festliga Felix 

Född 2015-04-13

A-höfter och armbågar samt ögon ua. 

Excellent med ck och reservcert på utställning

e. SE U(U)CH NO UCH EUW-15 Ingmos Windsor

u. Lisslindas Ella Fitzgerald