Östergatan från Allmänna läroverket, numera Nya rådhuset.

Stortorget. Stämplat PKXP 33 2/7 1904.

Rådhuset i bakgrunden. Sänt till Algeriet, st. Ystad 28.8.24.

"Paraplykort" från Stortorget.St. (PLK) 200

"Nattbild" av Stortorget med Rådhuset occh Odd-Fellow byggnaden i bakgrunden. St. Ystad 26.11.1902.

Ystads vapen. Bilden visar Odd-Fellow byggnaden och "Riddarhuset". St. PKP No. 95 30.8.1902.

Stortorget. Observera pumpen i förgrunden.

Huset som kallades för "Jerusalem" låg på Klostergatan. Det finns flera teorier till namnet men ingen är helt säker. Vet Du så skriv.....

Klostergatan mot norr. Huset till höger är garvaregården, sedermera bankhus, och till vänster är man igång med att bygga Boisens och Ewes pampiga hus, idag Klostergatan 7 . St. Ystad 3.9.1909

Huset med trappgavel är den s.k. "Latinskolan". Senare järnhandel. St. PKXP 33 4.1.1902.

St. Norrgatan med "Änglahuset". Obs. sotaren. St. Ystad 5.1.1906.

Stora Östergatan 22/6 1930.

Stallgatan som tidigare hette Krypgränd. Döptes om år 1900.

Kallades mest för "Per Hälsas gård", det är Per Hälsa själv som står längst till höger.

Oskarstorget - döptes senare om till Österportstorg. St. PLK 180 28/7 1904.

Konung Gustafs besök vid Klosterruinen. St. Stockholm 19/7 1932.

St. Norrgatan som alltid kallades för Norregatan av oss Ystadsbor. St. PLK 155 22/2 1910.

Kortet ingår i serien "Gamla Ystad i våra dagar". Sladdergatan med Brahehuset tillvänster. Observera att unionsmärket på flaggan är övermålat med blå färg! Texten om en underjordisk gång är fel, gången har inte funnits..

Sladdergatan med Änglauset till höger med vackert skurna "knektar". Blyertsanteckning på baksidan d. 17 Juli 1918.

Klintehus som uppfördees 1849 av Adolf Magnus Schwabe.

Hamngatan (som då hette Strandgatan) foto Marcus 1901

På hörnet i huset längst ner till höger ligger Konditori Koppen. Går man uppåt kommer sedan Vädergränd. Därefter kommer ett hus där Scan höll till, allmänt kallat Andelsslakteriet. Sedan ett hus där Karakås och Golders hade butiker och därefter finns idag Hotell Tornväktaren. Sedan ligger huset där Tidningen Aurora låg, idag Café Diana, och sist innan Gåsegränd huset där Möbel-Persson höll till, idag Bf-konsult, Tätt intill m fl.

Stora Östergatan. Huset allra längst till vänster är Jens Jakobsens hus, byggt 1640, idag flyttat till Tvättorget. I bakgrunden Österportstorg. Kortet är före 1908.

Norra promenaden. St. 28/8 1913.

Gamla tobaksfabriken på strandgatan (nu Hamngatan) Foto Marcus 1901

Klosterdammen. I bakgrunden korsvirkeshus (Ekbergska gården) från 1850-talet. St. Ystad 27.9.34.

Teatern. St. PKXP 39 4/5 1903.

Text: Fiskaregatan Folkskola till h. Gatan heter nu Skansgatan och skalan kallas Södra skolan. Foto Marcus

Teatergränd. St. Ystad 24/7 1902.

Östergatan. Elin Hanssons Trikå, A. Larssons Vävnadshandel, Ida Andersson ?? St. Ystad 19/4 1902.

Mariakyrkan. Kortet finns med och utan ditritad "gubbe".

Stortorget med Rådhuset t.v. I bakgrunden.Gussings hus var från början endast en våning högt. Huset är från medeltiden, vilket kan ses på de metertjocka väggarna i skyltfönsterna, där nu Levande Hem håller till. Huset användes under medeltiden till att förvara prästernas tionde. 1785 byggdes huset på med en andra våning och 1891 byggdes huset om efter ritningar av Boisen, på uppdrag av Gussing, med Rosenborgs slott i Köpenhamn som förebild. St. PLK 147 3/7 1906.

Stortorget med Rådhuset.

"Fyllekort" Stortorget St. PKXP No. 10B Ned 22/7 1902.

Stortorgets SV del. Från v. Möllers hus b. 1880, Karstens hus b. 1832, "Karamellans" hus brann ned 7/6 1908. Foto Marcus 1901

St. Östergatan 30. T.v. Paullsons modeaffär, t.h. Urmakare Olin St. Ystad 29/4 14. Kortet är från 1912.

Korsvirkeshuset kallades "Svarvaregården" och har flyttats till en plats norr om Konstmuséet.

Hamnen med Tullhuset i bakgrunden.

Hamngatan med Sparbankshuset till höger. S.k. "Svalkort". St. PLK1? 22/7 1908.

Hamngatan. Huset t.h. är det sk Posthuset, kortet är stämplat 6.6.1913 men posten flyttade hit först 1920.

De låga husen i förgrunden finns kvar. I det nedersta huset huserar idag Hälsokostaffären Life och Lindri. Nästa hus upptas idag av Nordea. Däremot brann Karamellans hus 1909, vilket låg där 1910 Kviske byggde sitt komplex. Över Teatergränd låg ett hus som brann 1906 och där Boisen-ritade Saluhallen uppfördes 1908. St. Ystad 12.8.1913

St. Västergatan, Kviskes hus rakt fram. Huset till vänster är Krookska huset. Saluhallen t.h.

Ur serien: "Gamla Ystad i våra dagar I" - rött tryck.Pilgränd med Morsingshuset t.v. och Pilgrändshuset t.h. St. PKXP 1905?

St. Östergatan med Pilgrändshuset t.v. I huset med tornet fanns Borgs färghandel, Aspelinska gården t.h.

St. Östergatan. Eskilstunaboden och Axel Holms guldsmedsaffär t.v. Borgska huset t.h.

St. Östergatan Nya hattmagasinet o Nya Beklädnadsmagasinet t.v. Ystads Kaffe & Theimport, Larssons Väfnadshandel t.h.

Gaffelgränd. Huset t.h. är sedan länge borta. Det höga huset är ett f.d. spannmålsmagasin som byggdes av köpmannen C.F. Brudigam.

Lilla Norrgatan. I ett av de låga husen hade lasarettsläkare Eliasson sin bostad. I de låga husen huserar nu Ystad Allehanda. Det höga huset längst bort är Hantverkshemmet. Foto: Marcus

St. Norrgatan sedd från Norra Promenaden. Huset t.v. finns fortfarande kvar och kallas Advokat Björnbergs hus. S:ta Maria kyrka i baakgrunden. Foto: Marcus 1901

St. Norrgatan Det vackra huset t.h. ritades av arkitekten P.Boisen 1906. Huset t.v. St. Norrgatan 18 byggdes 1842. St. Ystad 22/1 1909.

Tullgatan med världshusen "Gröna Lund" t.v. och "Lilla Syden" t.h. Foto: Marcus omkr. 1880!

Lilla Västergatan. På vänster sida en rad 1800-talshus. Anteckn. på baksidan d. 26 juli 1918.

Klostergatan med Hjertsfedska huset, sammanbyggt med S:t Petri kyrka. Foto: Marcus

Klosterdammen med tvättstugan. S:t Petri kyrka t.h. Foto: Marcus

Gråbrödraklostret. Den tidigaste byggnaden i klosterkomplexet var S:t Petri kyrka, som byggdes 1267 i endast tre kryssvalv och inget kyrktorn. Detta tillkom senare. Själva gråbrödraklostret byggdes inte förrän på 1400-talet. St. Ystad 19.4.1904.

Klostret med Borgmästarehuset t.h. St. Ystad 22.3.1913.

S:t Petri kyrka vid klostret. St. Ystad 10.11.1910.

S:t Petri kyrka, tillbyggnaden har varit "S:t Gertruds härberge". St. PLK 164 7.9.1910.

Sladdergatan, Klostergatan korsar Sladdergatan innan kyrkan (S:t Petri kyrka) i bakgrunden. St. Ystad 25/? 1906.

"Gamla Ystad i våra dagar XI", röd text. Gråbrödraklostret och S:t Petri kyrka. St. 31.1.1902.

Jens Jacobssons borgarehus vid klostret. Bilden föreställer deltagarna vid Ystads Fornminnesförenings årsmöte den 8 augusti 1912. Från vänster: Snickarmästare Frederik Wriedt; Hårfrisör Anders Persson; Barberare Nathan; Torsten Larsson; Thorsten Ekberg; okänd flicka; Borggren; Rektor Carl Wibling; Konsul Emil A Borg; Fornminnesföreningens ordförande, landshövding Robert de la Gardie; Apotekare Salomon Smith; Philip von Platen; Fru von Platen; två pojkar Wachenfeldt; Målare Carl Larsson; Doktorinnan Gerda von Wachenfeldt; Doktor Adolf von Wachenfeldt; Lektor Strömgren; ?; Lektor S Ekelund; Kyrkoherde Samuel Stadener; Redaktör Melker Westin; ?. (Tack än en gång Ann för hjälpen)

Smithska stiftelsens hus (ålderdomshem) och Flickläroverket uppfört 1905. St. 16.3.1921.

Tinshuset, byggt 1902. Arkitekt P. Boisen.

Detta vackra hörnhus på Österleden/Lingsgatan finns fortfarande kvar. Byggmästare J. Persson. I bakgrunden Flickskolan. St. PLK 170 24.9.1915.

Klosterdammen med Lundgrenska stiftelsens pensionärsbostäder. Kallades en gång för "Enke o Gubbahusen"

S:ta Maria kyrka, intereiör. St. 19.11.1933.

S:ta Maria kyrka, interiör. St. 21.7.1927.

Strandgata (nu Hamngatan) Efter en gammal målning. Foto: Marcus 1901. Bergmans hus byggt 1852 och Hotel Continental. Huset efter Hotel Continental är Lundgrenska Stiftelsen - änkehuset - sedermera flyttat till klosterområdet när järnvägen skulle byggas. t.v. Gamla Tobaksfabriken t.h.

Hotel du Sud från 1850, teckning. Detta blev senare hotel Continental. St. Ystad 12/9 1902.

Hotel du Sud (Continental) Foto Marcus 1901

Hotel du Sud (Continental) från sydost. St. 29/? 1903.

Stora Strandgatan (nu Hamngatan) Huset till vänster är Gosselmanska huset, byggt 1765. 1841 flyttade gamla Latinskolan hit och var kvar i 30 år, innan man flyttade till Lundgrenska palatsen vid Oskarstorget, idag Nya Rådhuset. Hotel Continental t.h.

Hamngatan med ånglok. St. Rydsgård 3.1.1901

Hotel Continental med Unionsflaggan.

Hotel Continental, interiör. St. Ystad 2.4.1909.

Bangatan (nu Österleden) med Godtemplarhuset. De låga husen har skyltar med Repslagare och Segelmakare. St. Ystad 27/7 1902.

"Gmla Ystad i våra dagar" brun text. St. Västergatan. T.v. Carl XII:huset där Carl XII aldrig bodde. St. Ystad 24.12.1902.

St. Västergatan. Bäckströms hatt-och mössaffär.

Lilla torget (nu Mat-torget) Elis Christianssens Musik o konsthandel. St. Ystad 8.10.1920.

Mattorget, Krookska huset ligger till höger. (Tack Ann)

Saluhallen. Kviskes hus t.v. St. PLK ? 15/12 1909.

Strandgatan (nu Hamngatan) Det stora huset t.v. byggdes omkr. 1860, där fanns under många år Elna Mårtensssons konditori. I bakgr. Hotel Continental och Tullhuset. Foto Marcus 1900.

Järnvägsstationen som byggdes 1865 då Eslövsbanan togs i bruk. Malmöbanan tillkom 1875. Hamnen i förgr. St. Ystad 2/7 1901.

Stortorget med Hotel du Nord t.v. och Sparbankshuset t.h. Gaskandelabern från 1880 i mitten. Foto Marrcuss. St. Ystad 21/9 1901.

Stortorget fr.v. Gamla Apotekshuset, Schultzska varuhuset, St. Östergatan, Hotel du Nord, Sparbankshuset. St. Ystad 1905.

Hamngatan med Aug. Schultz varuhus. St. PLK 135 1/12 1912.

Aug. Schultz varuhus, interiör.

Stortorget med Bäckahästfontänen av Oscar Antonsson från 1928. St. Ystad 193?

Skepparegatan och Kikaregränd. Gatunamnen fanns redan 1753. Stämpel "Jubileumsmöte 1921". Mötet hölls av Sveriges Konduktörs- och Packmästareförening.

Stortorget med St. Östergatan. Majdemonstration - men vilket år? St. Ystad 15/12 1908.

Utsikt över staden med Stortorget i förgrunden Läroverket syns längst bak t.h.

Lembkeska gården vid Stortorget/Östergatan. Där byggtdes senare Schultz varuhus. Gamla apoteket t.v. Foto Marcus 1901.

Tvättorget. Huset i bakgrunden är Apotekshuset vid Stortorget. T.h. Garvaregården. St. Ystad 16/8 1920?

Garvaregränd. F.d. apotek och stall, 1600-tal. Foto Marcus 1901

St. Västergatan. Stora huset i bakgr. uppf. 1788. Foto Marcus 1901.

Klostergatan. Huset i gränden rakt fram är gamla apotekarhuset. Huset till vänster är garvaregården, sedermera bankhus. Korsvirkeshuset rakt fram är rivet och marken består nu av Riddarhusets trädgård samt en allmän plantering, som delar Klostergatan i Garvaregränd och Klostergränd.

Stor Västergatan, S:ta Mariakyrkan i bakgrunden. Milstenen t.h. Skånes äldsta! St. Ystad 193?

Folkets Park St. PKXP 30 7/9 1904

Kyrkparad, Dragonkasernen. St. Ystad 28/5 1901

Kungliga Skånska Dragonregementet, Hovbeslagssmedjan. St. PLK 123 16/6 1925.

Dragonkasernen Foto: Marcus 1901. St. 24/8 1901

Hamnen St. Ystad 12/7 1904.

Blomkort eller vad det kan kallas. Ystad från hamnen. St. Charlottenlund 10/7 1901?

Hamnen o Järnvägsstationen, fyren före flyttningen?

Folkets hus vid Österportstorg. St. Ystad 1910

Regementsgatan. Gatan t.h. borde vara Borgmästaregatan St. PLK 147 22/1 1903.

Länslazarettet (obs. stavningen) St. Ystad 18/11 1905.

Nya Folkskolan för Flickor som sedan blev Norra Skolan och nu Norreportsskolan. Vägen hitom skolan är Öjavägen, numera Kristianstadsvägen. St. Ystad 2/7 1909.

Skridskobanan med Unionsflaggan. Kan det vara den som låg vid "Dammen" vid Dragaregatan/Ågatan. St. Bjerlöf 18/8 1902.

Kvarteret Palm med Norra Folkskolan. Foto omkr. 1910.

Sandskogen i början av förra sekelskiftet.

Tengbergska villan i Sandskogen. Foto: Marcus

Villor i Sandskogen vid Saltsjöbaden. St. Ystad 30.3.1909

Ystads Saltsjöbad. Förmodligen Ystads vanligaste vykort på den tiden, finns i en mängd olika varianter och upplagor.

Ystads Saltsjöbad. St. Ystad 13.7.37.

Ystads Saltsjöbad, interiör.

Saltsjöbadens hotell. St. PKXP 30 26/9 1906.

Badstranden vid Saltsjöbaden St. Ystad 18/7 33.

Wollinska gården vid Stortorget. här påstås Carl XII ha bott och inte i Carl XII-huset på Västergatan. Här byggdes sedan Sparbankens hus (hörnet Stortorget-Strandgatan) Foto: Marcus 1901

Tobakshejdan öster om Ystad.

Vattentornet som också kallades "Nappflaskan". Finns vid Hälsobacken, nordöstra infarten, de nya tvillingtornen finns vid norra infarten. Vägen är Öjavägen, numera Kristianstadsvägen.

Bangatan (nu Österleden) St. Attarp 8/12 1903.

Borgmästaregatan St. Ferna Bruk 1901?

Basaren i Ystad för "De nödlidande i Norrland" Vilket år?

Prästgården, även kallad "Vatikanen". Uppfördes 1920.

Gasverket. St. PLK 16 17/4 1912.

Från H M Konungens besök i Ystad. St. Ystad 1/11 1910.

Tåg nr 1913 lämnar Ystqd medförande nyårshälsningar från.. Vid Saltsjöbadens station öster om Ystad. St. Ystad 1/1 1913!

Ryttarfesten i Ystad. St. Ystad 10/7 1907.

Ryttarfesten i Ystad. Tyd koden! St. Ljungby 22/6 1907.

Kamraternas sommarmöte d. 14/6 1914.

Frisér-Salong på Regementsgatan. T.h. min Morbror Nils Nordh.

Mobergs Conditori, interiör.

Sommaren i Revingehedd 1934. Min Mor nr 3 från höger.

Kungl. Skånska Dragonregementet med musikcorps mottager konung Gustaf vid hans besök i Ystad den 10 juli 1908.

Saltsjöbaden. Vykort i stort format 23cm*16cm. St. Ystad 8/12 1900.

Ett s.k. Gruss-aus-kort med flera motiv avstämplat PKXP No 95 26.7.1900. En av mina tidigaste avstämplingar.

Ett nyförvärv!! Tror att kortet är från "Dragonernas avsked från Ystad" occh kan då vara från den 8/10 1926 eller den 12/10 1927. Hoppas någon hör av sig som vet mer!

En samlarkollega hittade denna blyertsteckning gjord av R. Harksen, förmodligen son tll kamreren vid sockerbruket i Ystad E.A. Harksen. Men vilket är huset??


Här presenterar jag gamla Ystad - min födelsestad i gamla vykort. Har lagt in vykort från sekelskiftet fram till 30-talet. En del av vykorten är gjorda av fotografen Samuel Moses Marcus (1841-1920), Ystads förste bofaste fotograf. En del av hans kort är från 1800-talet och omkopierade 1901! Är vykorten postgångna anger jag stämpelort och datum. Vet Du något mer än vad jag skriver i texterna så hör av Dig. Är Du intresserad av vykort frånYstad så skriv gärna i gästboken 😀   eller kontakta mig via e-post!  Klicka på det första kortet för att få se ett bildspel och för att få läsa kommentarerna under respektive kort!
Old postcards from my birth-town YSTAD!

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Kjell Andersson | Svar 24.04.2018 21:17

Gläder mig verkligen åt Din kommentar, fin födelsedagspresent, fyller 82 i morgon.

GRETA GREEN 25.10.2018 19:11

Vilka fantastiska vykort! Känner igen namn på mänga fastigheter och platser, men tänk så många fina korsvirkeshus som har försvunnit! Jag bodde i Ystad 1947-54.

Lars E Fränngård | Svar 24.04.2018 13:05

Nostalgi på högsta nivå

Siw Johannesson | Svar 11.01.2017 12:17

Hej. Sitter och småpratar med min syster som verkligen är en infödd Ystadsbo. Vi funderar på var Anderssons skor låg.

Kjell Andersson | Svar 22.10.2016 20:46

Tack för en trevlig kommentar, är Du också i 80-årsåldern?

Thomas | Svar 14.10.2016 00:30

Härliga gamla foton! Jag minns dessa platser från då jag växte upp som barn i Ystad. Bodde i hörnet av Regementsgatan och Mariagatan i Ulrikssons fastighet.

BENGT NORIN 11.11.2017 19:08

ulriksons fastighet låg i hörnet regementsgatan borgmästargatan hans namn var FOLKE

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

16.01 | 11:04

No, I was wrong, he isn't tthe engraver of any Stockholmia stamp! Sorry!!

...
14.01 | 23:32

You indicated on Pinterest that Stockholmia 86 2 kr stamp features noted Swedish engraver Sven Ewert. Is there any official listing of this fact?

...
05.08 | 19:31

Har tittat på mina vykort men hittar inget från Soldalen!!

...
05.08 | 08:32

Hej
Har du några bilder från Soldalen? Husen är byggda 1905 och framåt.
Boisen hus
Med vänlig hälsning Johan Dahlberg

...
Du gillar den här sidan