Jörgen genomgår en datortomografi och tittar hur blödningen ser ut.