Mirakel e superduktig på att gå i trasken här är hon 4 mån drygt