Mirre lite äldre på ytterliggare en kontroll av benet.